เขตสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

.

กรรมการสุขภาพแห่งชาติกดปุ่มสรรหา ๑๓ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเป็น “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ทั้ง ๑๓ เขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร มุ่งให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพ คาดได้ครบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก่อนเริ่มเดินหน้าเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเต็มรูปแบบเดือนมีนาคมปีหน้า
 

ไทยเตรียมจัดตั้งเมืองสุขภาพครบวงจรนำร่องจ.ปราจีนบุรี

     ...อำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้ความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทยและส...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า