เกาะสถานการณ์สุขภาวะ

บรูไนฝันเป็น'เมดิคัลฮับ'สำหรับอาเซียน-โลก

     บรูไนมีบริการที่มีความก้าวหน้าในระดับโลก ในการ รักษาโรคทางประสาทร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมองขาดเลือด นโยบายของสุลต่านเจ้าผู้ครองนคร ทำให้บรูไน ระดมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประ เทศ และจัดตั้งศูนย์แพทย์พร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัยระดับโลก จนสามารถใช้ในการรักษาคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยทำให้ผู้บริหารศูนย์แพทย์เชื่อว่าบรูไนมีโอกาสยกระดับเป็นเมดิคัลฮับของภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ชวนคนไทยลดกินเค็มสานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาพไทย

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยในปีนี้จะมีการพิจารณาปัญหาที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทย ผ่านกลไกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งมีทั้งหมด 5 วาระ ดังนี้ 1. "วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา และการจัดการปัญหาแบบบูรณา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

ทอล์คออฟเดอะทาวน์: 'หน้าที่ผู้ป่วย'ไม่จำเป็นต้องมีจริงหรือ

     ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา น่าเสียดาย ที่บางกลุ่มอาจไม่เข้าใจ โดยยกกรณีตัวอย่างผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ว่าข้อพึงปฏิบัติไปรอนสิทธิผู้ป่วยในการเปิดเผยความลับนั้น ความจริงมีกฎหมายหลายฉบับคอยอุดช่องโหว่ในประเด็นนี้อยู่แล้ว เช่น ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความลับอันได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ประมวลกฎหมายแพ่งในการฟ้องละเมิดหากใครไปเปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันควร ที่สำคัญคือ "พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติถึงกับกำหนดบท...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

'นพ.พลเดช'สมัครชิงเลขาฯสช.

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และรักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิม ซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนธันวาคมนี้ว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากทั้งการสรรหาคณะกรรมการชุดใหญ่ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสาธารณสุข ยังเหลือการคัดเลือกกันเองเพื่อหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในต้นเดือนธันวาคมนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สธ.เปิด10แผนการดูแลสุขภาพประชาชนปี59

     ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเห็นผลที่ชัดเจนนั้น ในส่วนของ สธ.ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนใน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ในตำบลต้นแบบและจะเริ่มเดินหน้า...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

TPP ข้อตกลงผูกขาดทรัพยากรชีวภาพ

     โชกุน เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นของนาย สมคิด จาตุรศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายนนี้ คือ จะขอให้ญี่ปุ่นช่วยไทยให้ได้เข้าร่วมกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือทีพีพี ด้วย ญี่ปุ่นนั้น ถือว่าเป็นผู้นำร่วมกับสหรัฐฯ ในกลุ่มทีพีพี ซึ่งมีสมาชิก 12 ประเทศ และเพิ่งบรรลุข้อตกลงการตั้งเขตเสรี การค้าเสรี เอเชีย แปซิฟิก ซึ่งจะเป็นเขตการค้าเสรีใ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

'เกาหลี - มาเลเซีย'ร่วม 'ไทย'สร้างต้นแบบสุขภาพ

     นับตั้งแต่ปี 2554-2558 มีองค์กรสากล และผู้แทนประเทศต่างๆ ให้ความสนใจมาศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Korea Health (สสส.เกาหลีใต้) และ MySihat (สสส. มาเลเซีย) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างองค์กร และแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือเพื่อต่อยอดพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

ชี้คนไทย'ดื้อยา'ตายปีละ3.8หมื่นเหตุใช้เกินควร

     พบคนไทยป่วยด้วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียปีละ กว่า 8.8 หมื่นคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตเพราะดื้อยาปีละถึง 3.8 หมื่นหรือกว่าวันละ 100 คน จากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินควร สธ.เร่ง ตั้งทีมบูรณาการแก้ปัญหาดื้อยา ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่าแต่ละปีจะมีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 38,000 คน แม้จะยังไม่มีการเก็บตัวเลขของ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

อปท.ตรังเข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ

     ตรัง เมื่อวันก่อน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนท้องถิ่นสุขภาวะ โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดตรังตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาควิชาการ เข้าร่วมกว่า 150 คน สำหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังเป็นภาคีเครือข่ายที่ได้นำกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ใน...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

พบชาวนาเสี่ยงสารพัดปัญหาสุขภาพชงเข้าวาระการประชุมสมัชชาแห่งชาติ

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) กล่าวว่า เครือข่ายสมัชชาสุขภาพติดตามและตรวจสอบสุขภาวะชาวนา พบว่าชาวนาไทยเกิดปัญหาสุขภาวะทั้งภายในและภายนอก 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.สุขภาวะทางกาย เกิดจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งความเสี่ยงต่อสารเคมี เชื้อโรคจากสภาพแวดล้อม และวิธีการทำงานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหักโหม 2.สุขภาวะด้านจิตใจ การขาดทุนซ้ำซาก ทำให้ชาวนาไทย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า