เกาะสถานการณ์สุขภาวะ

เปิดเวทีถก7วาระร้อนเจรจา'TPP' NGOsท้วงติงข้อตกลงฯยา-สิ่งแวดล้อม-แรงงาน

     พาณิชย์เปิดเวทีรับฟังความเห็น NGOs ร้อง "แปลความตกลง" เปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม TPP หวั่น 7 เรื่องอ่อนไหวกระทบประชาชน ชี้ "ข้อตกลงยา" อาจกระทบระบบสุขภาพ การเข้าร่วม UPOV 1991 กระทบราคาเมล็ดพันธุ์ ส่วน TDRI ห่วงปัญหาแรงงานกระทบอุตสาหกรรมการผลิต มีเพียงกลุ่มรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พอใจข้อตกลงห้ามบริษัทยาสูบฟ้องรัฐ ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อ 13 มกราคม 2559 นายวินิจฉัย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

บิ๊กตู่ง้อหมออาวุโส เศรษฐกิจเลี่ยงขยายปมใหม่

     ...จะด้วยความผิดพลาดหรือความตั้งใจก็แล้วแต่ แต่การนำหน่วยงานตรวจสอบอย่าง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (คตร.) เข้าไป "เล่นงาน" หน่วยงานอย่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นพวก "ตระกูล ส." หรือองค์กรในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ทำให้รัฐบาลสูญเสียแนวร่วมสำคัญที่ร่วมเชียร์กันมาตั้งแต่ต้นไป...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

กรมการแพทย์'ร่างแนวทางแพ็กเกจตรวจสุขภาพประชาชน

     เมธาวี มัชฌันติกะ การตรวจสุขภาพเป็นประจำคือคำแนะนำทางการแพทย์ จะพบโฆษณาแพ็กเกจตรวจสุขภาพเป็นของขวัญซึ่งราคาค่อนข้างสูง และพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นการตรวจเกินความจำเป็น โดยที่ประชาชนเองก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ควรตรวจจริงๆ ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต ต้องตรวจอะไรบ้าง เพราะไม่มีคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานออกมา สิ่งที่พบ คือ ค่าตรวจสุขภาพบางครั้งสูงกว่าค่าตรวจวินิจฉัยโรค เช่น แพ็กเกจประเมินหัวใจในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สถานีพัฒนาสังคม: การควบคุมการใช้อินเตอร์เนตและการเล่นเกมของเด็ก

     ...หัวหน้าศูนย์วิจัยมาให้ข้อมูลแนวทางการให้ความคุ้มครองการสร้างเสริมความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อินเตอร์เนตและการเล่นเกมของเด็ก ข้อมูลจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ การจัดการสภาพแวดล้อมตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง “กรณีเด็กกับไอที” มีดังนี้ ๑.ปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพี...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สุขสาธารณะ: มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8

     "จิตสาธารณะ...ชนะเสมอ" ประโยคๆนึง ที่ผมคิดว่าสะท้อนคุณค่าของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เสียสละทุกอย่าง อุทิศ ทั้งแรงกาย เวลา และความสามารถ มาสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดีๆให้พวกเรา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หนุนปฏิรูป'3กองทุน' จ่ายแบบภาษีสุขภาพ

     นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ ขรก.แจงกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้ใช้เงินสูง ยันร่วมจ่ายมาตลอด กรณีคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย โดยเสนอทางเลือก 2 แนวทาง คือ ให้ร่วมจ่ายทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม หรือไม่ร่วมจ่าย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพเริ่มต้นการออม-ดูแลสุขภาพ

     ทีมข่าวสาธารณสุข ปัจจุบันโลกได้กลายเป็นเมืองมากขึ้น จากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยอาศัยอยู่ในเมืองและอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า ประชากร 3 ใน 4 ของโลกจะอยู่ในเมือง อีกเรื่องใหญ่ๆ เรื่องหนึ่งคือโลกจะแก่ลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเช่นกันที่ประชากรสูงวัยจะมากกว่าคนอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า ไม่ว่าเป็นสาเหตุจากอัตราการเกิดที่ลดลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นและแนวโน้มเหล่านี้จะยั...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สมัชชาสุขภาพ ปี 58 ผลักดัน 5 นโยบายรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 'สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย' กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,618 คน จาก 280 องค์กร โดยเป็นเครือข่ายใหม่กว่า 50 องค์กร มีระเบียบวาระที่พิจารณากัน 5 เรื่อง คือ 1. วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ, สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา, ระบบสุขภาพเขต...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

ตรวจสุขภาพ'3กลุ่มอายุ

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะจัดทำเป็นคู่มือเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน รวมถึงนำไปดำเนินการ เริ่มจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเพื่อการวาง...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สธ.ปัด'แจกยาฟรี'เขตสุขภาพทั่วปท.

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่า สธ.จะแจกยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้เขตสุขภาพแห่งละ 8,000 ชุด ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ของขวัญปีใหม่ที่ สธ.จะมอบให้คนไทยคือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หรือ Long Term Care ซึ่งจะมีการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยจะมี...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า