อาหารปลอดภัย

เกษตรและอาหารปลอดภัย เตรียมคัดพื้นที่ ถอดบทเรียน

   ปัญหาสารเคมีทางการเกษตรนับเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลก และเป็นวาระสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพทางด้านเกษตรกรรมสูง
 

สช. ค้านต่อใบอนุญาตใช้ ‘พาราควอต’ ดับฝันอาหารปลอดภัย-สุขภาพคนไทยเคว้ง

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไม่เห็นด้วยกรมวิชาการเกษตร ต่ออายุการใช้ “พาราควอต” ทั้งที่รู้เป็นสารเคมีอันตราย ขัดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกำหนดและขับเคลื่อน ด้านอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ปลุกสังคมไทยลุกขึ้นต้าน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ยันผลการศึกษายืนยันชัดทำลายสุขภาพ
 

แปลงหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สู่งานจัดการตนเองพื้นที่สุขภาวะ

     ...พื้นที่ตนเองใครเก่งด้านใดมีความรู้ด้านใดเป็นการรู้จักตัวเอง ประมาณตัวเองได้' ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ภารกิจงานด้านสุขภาวะชุมชน "พื้นที่จัดการตนเอง ชุมชนสุขภาวะ" ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมผลักดันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาหลายขวบปี หนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนยังมีการออกแบบการทำงานให้ชุม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พอเพียงเพื่อเป็นไท

     ...สวนจิตรลดา" ที่ทรงดำเนินการเองแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้และโครงการพระราชดำริต่างๆ ล้วนแต่ต้องการสร้างทางเลือกใหม่ให้สังคมไทย ไม่ใช่แต่เพียงเกษตรกร คนยากจนคน คนชนบท ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี มีความสุข ด้วยอาหารปลอดภัย ไร้สารเคมี เกษตรอินทรีย์ พระองค์เองเสวยข้าวกล้องและอาหารอินทรีย์เป็นแบบอย่าง ทรงแนะนำให้ทำอะไรพอประมาณ ขนาดเล็ก ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้พอเพียง พอกิน พอใช้ อยู่ได้อย่าง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

     กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. หากกล่าวถึงเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค แต่การได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการขึ้นทะเบียนให้ได้รับการยอมรับระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในตลาดบนทำให้หน่วยตรวจรับรองต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองที่สูงจากผู้ผลิต...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

คาราวานอาหารปลอดสารเคมีกินอยู่ปลอดภัยในยุคดิจิตอล

     ในยุคดิจิตอลเช่นนี้ ผู้คนในสังคมเมืองที่เคยชินกับวิถีชีวิตเร่งรีบ กินแต่อาหารไม่ได้คุณภาพ "หวาน มัน เค็ม" มากเกินไป เพราะไม่มีเวลาทำอาหารรับประทานด้วยตัวเอง กำลังเริ่มกลับมาตระหนักในปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับการเกิดขึ้นของเทรนด์ "กินคลีน-อาหารปลอดสารเคมี" กันมากขึ้น หลังจากพบสถิติของผู้คนบนโลกต้องเผชิญกับความอ้วนที่เป็นบ่อเกิดของกลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า