สมัชชาสุขภาพ

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ป้องกันโรคยุค 4.0 ประชาชนต้องรู้เท่าทันด้านสุขภาพ

   เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ปี 2561 กระตุ้นสังคมไทยรู้เท่าทันสุขภาพ ลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ พร้อมกำกับดูแลอีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชนไทย ขยายพื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม หลังพบโลกยุค 4.0 เติบโตพร้อมโรคจากพฤติกรรมผู้บริโภค
 

ผนึกทุกภาคส่วน ชวนชาวบ้านสานพลัง สร้างโมเดลแก้วิกฤต ‘ขยะล้นชุมชน’

   เวทีสานใจฟอรั่ม วางเข็มทิศปฏิรูปขยะชุมชน นพ.ประเวศ ย้ำ 3 แนวทางผนึกความร่วมมือรูปธรรม ชูธงเมืองไทยไร้ขยะเกิดได้จริง สช. เชื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาทันที นำ 5 พื้นที่ตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ สมุย โคราช สงขลา พิษณุโลก ฯลฯ ภาคเอกชน ชาวบ้าน และท้องถิ่นรณรงค์ ไม่รอภาครัฐ
 

บอร์ดขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ตั้ง 4 ทีม เร่งประชาสัมพันธ์ ‘ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน’

   คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ตั้ง 4 คณะอนุกรรมการ ลงลึกเชิงปฏิบัติมุ่งทำงานระดับพื้นที่ เจาะเป้าหมายปี 2562 ขยายผล 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. อย่างน้อย 5,000 วัด พร้อมเร่งให้ความรู้ประชาชนทำบุญและถวายสังฆทานส่งเสริมสุขภาพ
 

‘ความรอบรู้’ ตั้งอยู่บนหลักธรรม ‘พระพุทธเจ้า’ Health Literacy อาวุธทางปัญญา – วัคซีนของสังคม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Health Literacy

   คำว่า Literacy หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า “ความรอบรู้” หรือ “การรู้เท่าทัน” อาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูของคนไทยสักเท่าใด หากแต่คำๆ เดียวกันนี้กลับเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ และเป็นสิ่งที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกำลังผลักดันให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 
   นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs) อธิบายว่า Literacy เป็น “วิธีการ” ที่จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซี่งครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
 

เปิดสาระสำคัญ - ลัดเลาะเวทีรับฟังความคิดเห็น ‘Health Literacy’
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Health Literacy

   นอกจากจะเป็นหนึ่งในระเบียบวาระที่เข้าสู่การพิจารณาภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 แล้ว “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (Health Literacy) ยังนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ นั่นเพราะเป็นทักษะสำคัญของมนุษยชาติในอนาคต
 

ชู ‘Health Literacy’ เป็นวาระแห่งชาติ ภาคีเห็นพ้องคัดกรอง ‘ข้อมูลสุขภาพ’ ลดความสับสน

   ทุกๆ นโยบายสาธารณะที่ประกาศใช้เป็นเข็มทิศขับเคลื่อนสังคม หรือใช้เพื่อรับมือกับมหันตภัยในหลากหลายรูปแบบ ย่อมเชื่อมโยงกับชีวิตคนทุกคนไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง การชักชวนผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมออกแบบอนาคตของตัวเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการจัดทำนโยบาย
 

ผนึกแผนโลก-ระดมแผนชาติ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Health Literacy

   ท่ามกลางการไหลบ่าของข้อมูลเพียงชั่วพริบตาในยุคที่เข็มนาฬิกาเดินช้ากว่าสัญญาณดิจิทัล มีข้อมูลสุขภาพจำนวนมากถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทาง ในแต่ละวันหน้าบนเฟซบุ๊กหรือแชทไลน์เกลื่อนกลาดไปด้วยข้อมูลทั้งที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และที่คลาดเคลื่อนและเป็นเท็จ ข้อมูลเหล่านี้ถูกผลิตซ้ำและส่งต่อขยายวงออกไปเรื่อยๆ
 
   ที่น่ากังวลก็คือ ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและเป็นเท็จเหล่านั้น กลับมีพลังมากพอจะสร้างความเชื่อ โน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจผิด และชักนำให้ใครหลายคนเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้านสุขภาพได้โดยไม่ยาก
 

ชีวิตในเงื้อมมือมัจจุราช NCDs รอดพ้นได้ด้วย ‘ความรอบรู้ด้านสุขภาพ’
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Health Literacy

   มนุษยชาติกำลังตกอยู่ในเงื้อมมือมัจจุราชที่ชื่อว่า “โรคไม่ติดต่อ” ที่เป็นต้นเหตุคร่าชีวิตของประชากรโลกและไทยมากถึง 70% และเพื่อที่จะคัดง้างกับสถานการณ์อันขมึงเกลียว “องค์การอนามัยโลก” จึงแนะนำให้แต่ละประเทศ “ลงทุน” และติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนด้วยการสร้าง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” หรือ Health Literacy ซึ่งจะนำมาซึ่งความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง NCDs
 

คจ.สช. ประกาศ 2 ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

   คจ.สช. ประกาศ ๒ ประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ หวังปลุกกระแสสังคมตื่นตัวปรับพฤติกรรมป้องกันโรค NCDs และพัฒนาพื้นที่สาธารณะสอดรับมติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พร้อมเคาะศูนย์ประชุมวายุภักษ์เป็นสถานที่จัดงานสมัชชาสุขภาพฯ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑
 
   เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อกำหนดธีมงานและระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงสถานที่จัดงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 

คมส. เคลียร์ยุทธศาสตร์ฯ เขตเมือง บูรณาการแผนดูแลสุขภาพคนเมือง

   คมส. ให้ความเห็นยุทธศาสตร์สุขภาพเขตเมือง บูรณาการการทำงานของรัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ลดซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นระบบดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและการส่งต่อ เพิ่มอัตรากำลังหมอครอบครัวแก้ปัญหาสุขภาพคนเมือง พร้อมสรุป ๘ แนวทางปรับการทำงาน คมส. พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม
 

หน้า