สมัชชาสุขภาพ

ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันปฏิรูป

ต้องขอขอบคุณ คณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีมติเมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ เสนอชื่อ ดร.ศิรินา ปวโรราฬวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผม เข้ารับการคัดเลือกเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อทำ หน้าที่ดูแลการจัดทำรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยด้านต่างๆ และต้องขอ ขอบคุณคณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือก ที่คัดเลือกให้เราทั้ง ๒ คน เข้าไปเป็น สปช. ด้านสังคม เพื่อ ทำงานให้ประเทศชาติครับ 

“เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” กลไกแนวนอน สานพลังสร้างสุขภาวะ

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้จัดตั้ง “เขตสุขภาพ เพื่อประชาชน” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ เพื่อให้เป็นกลไกบูรณาการทำงานในระบบสุขภาพ ระดับพื้นที่ โดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำงาน เน้นการ สานภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช.

สช.ชวนเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพ แนะทุกฝ่ายปรองดอง ไม่ถอยหลังเข้าคลอง

    สช. แนะใช้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นแนวทางเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพ เสนอกระทรวงสาธารณสุขปรับแนวคิดและรูปแบบจากการอภิบาลโดยรัฐ ที่มุ่งบริหารจากส่วนกลาง สู่การอภิบาลแบบเครือข่าย เพื่อยกระดับให้บริการสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมเปิดเวทีสานพลัง แสวงหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนมติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ลดความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น
 

สมัชชาสุขภาพ ตัวอย่างหนึ่งของ ‘พื้นที่ประชาธิปไตยใหม่’

ท่ามกลางความขัดแย้งในบ้านเมืองที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลาน แต่แสงสว่างก็มีมากขึ้นตามลำดับ ถ้ามองสังคมอย่างมีความหวัง (Hope) 

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีเวทีเสวนา เรื่อง “ประชาธิปไตยแบบ เครือข่าย: Democracy by Networking” โดย มี ศ.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของระบบการอภิบาลสุขภาพของ ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล และ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ 

สช.เลื่อนจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เหตุ UNCC เบรกกะทันหัน

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพ มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากทาง ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพ อย่างกะทันหันในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

คมส.สนับสนุน บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ ๑๐ ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แก้ภัยพิบัติและสร้างสุขภาวะชุมชน

   เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน ได้จัดการประชุม คมส.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ ศ.(เกียรติคุณ) พ.ญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ลำปาง ๒๕๕๖ เข้าร่วม พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน นักวิชาการ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน
 

เวทีสาธารณะ "จากปฏิรูประบบสุขภาพ สู่ปฏิรูปประเทศไทย"

   สมัชชาสุขภาพประสานองค์กรเครือข่ายจัดเวทีสาธารณะปฏิรูประบบสุขภาพสู่ปฏิรูประเทศไทย “หมอบรรลุ” ย้ำ 2 เรื่องหลักในการปฏิรูปคือการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ห่วงสังคมแย่เพราะปัญหารุมเร้า ด้านเวทีเสวนาระบุภาคประชาสังคมเดินหน้าไปไกลแล้วแต่ภาครัฐยังถอยหลัง ชี้ต้องไม่หนุนการเมืองแบบซื้อเสียงและคอรัปชั่น เพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา แนะกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นจะแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้
 

คจ.สช.เปิดพื้นที่รับข้อมูลทั่วประเทศเดินหน้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่6

   เวทีประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่คึกคัก เปิดพื้นที่สาธารณะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศแล้ว มุ่งสานพลังผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะระดับชาติ ก่อนการประชุมใหญ่ปลายปี 2556 ตั้งเป้าเน้นปัญหาคนระดับล่างไปสู่หน่วยงานภาครัฐ หลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่5 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จงดงาม
 

คทง.รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ชื่นชมผลงานตรังที่นำสมัชชาสุขภาพมาใช้สร้างเมืองตรังเมืองแห่งความสุข

    เช้าวานนี้ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง คณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

ต่อยอดสมัชชาจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างสุขภาวะคนเมืองสุโขทัย

      ภาพข่าว—วันนี้ (17 ต.ค.2555) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ที่ 1 จากขวา) ร่วมปรึกษาหารือต่อยอดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด โดยมี นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ที่ 1 จาก ซ้าย) และนางพรรณสิริ กุลนาถสิริ นายก อบจ.สุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ วิชาการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการใช้สมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 รวมทั้งเพื่อสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับคนเมืองสุโขทัย
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

หน้า