สมัชชาสุขภาพ

คมส.สนับสนุน บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ ๑๐ ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แก้ภัยพิบัติและสร้างสุขภาวะชุมชน

   เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน ได้จัดการประชุม คมส.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ ศ.(เกียรติคุณ) พ.ญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ลำปาง ๒๕๕๖ เข้าร่วม พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน นักวิชาการ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน
 

เวทีสาธารณะ "จากปฏิรูประบบสุขภาพ สู่ปฏิรูปประเทศไทย"

   สมัชชาสุขภาพประสานองค์กรเครือข่ายจัดเวทีสาธารณะปฏิรูประบบสุขภาพสู่ปฏิรูประเทศไทย “หมอบรรลุ” ย้ำ 2 เรื่องหลักในการปฏิรูปคือการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ห่วงสังคมแย่เพราะปัญหารุมเร้า ด้านเวทีเสวนาระบุภาคประชาสังคมเดินหน้าไปไกลแล้วแต่ภาครัฐยังถอยหลัง ชี้ต้องไม่หนุนการเมืองแบบซื้อเสียงและคอรัปชั่น เพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา แนะกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นจะแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้
 

คจ.สช.เปิดพื้นที่รับข้อมูลทั่วประเทศเดินหน้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่6

   เวทีประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่คึกคัก เปิดพื้นที่สาธารณะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศแล้ว มุ่งสานพลังผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะระดับชาติ ก่อนการประชุมใหญ่ปลายปี 2556 ตั้งเป้าเน้นปัญหาคนระดับล่างไปสู่หน่วยงานภาครัฐ หลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่5 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จงดงาม
 

คทง.รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ชื่นชมผลงานตรังที่นำสมัชชาสุขภาพมาใช้สร้างเมืองตรังเมืองแห่งความสุข

    เช้าวานนี้ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง คณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

ต่อยอดสมัชชาจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างสุขภาวะคนเมืองสุโขทัย

      ภาพข่าว—วันนี้ (17 ต.ค.2555) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ที่ 1 จากขวา) ร่วมปรึกษาหารือต่อยอดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด โดยมี นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ที่ 1 จาก ซ้าย) และนางพรรณสิริ กุลนาถสิริ นายก อบจ.สุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ วิชาการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการใช้สมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 รวมทั้งเพื่อสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับคนเมืองสุโขทัย
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

สช.เจาะประเด็น เผยฤทธิ์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างสังคมสุภาวะรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ไขกุญแจความสำเร็จในการริเริ่มสร้างระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ชี้คุณค่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากการสานพลังทุกภาคส่วน รุดหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ พร้อมประกาศความพร้อมสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
 

โค้งสุดท้ายประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔ “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” ๒๐๖ กลุ่มเครือข่าย ร่วมถก ๖ ร่างมติ

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเตรียมเปิดม่านประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ต้นกุมภาพันธ์นี้ คจ.สช. ชง ๖ วาระ “ขาขึ้น” เข้าสู่การพิจารณา “สุขใจ...ไม่คิดสั้น-น้ำมันทอดซ้ำ-การจัดการลุ่มน้ำ-ภัยพิบัติ-ความปลอดภัยแรงงาน-โฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เปิดลานสมัชชาสุขภาพระดมสมองและถอดบทเรียน “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” พร้อมเวทีวิชาการน่าสนใจมากมาย

   การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ -๔ กุมภาพันธ์นี้ ตามมติคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ที่มี รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นประธาน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ทุกฝ่ายนัดถกความก้าวหน้าแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก

     นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผอ.สำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 2-4 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติจะมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอให้มีฉลากโภชนาการส่วนประกอบของขนมเด็กบนซองขนม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมากจากมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2552 ได้มีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วน และมีมติให้มีการดึงทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ปัญหานี้ และมอบให้ สช.

อย. ส่งสัญญาณ ดึง กสทช. แบนสื่อทีวีเคเบิ้ล-วิทยุท้องถิ่น โฆษณายาลวงประชาชน

    นนทบุรี-ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ประจำปี 2554 ได้มีการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในหกร่างข้อเสนอฯ เป็นเรื่อง “การจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณทางยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม” ที่เสนอให้มีข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสั่งระงับและเพิ่มโทษในส่วนของการโฆษณา ที่ออกอากาศในสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุท้องถิ่น และเว็บไซต์ที่โฆษณายาและอาหาร

คืบหน้ายกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ กรมโรงงานฯ เล็งห้ามใช้ใน 5 ผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว

    ถกห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์คืบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมดำเนินการศึกษาเลิกใช้ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยาง ท่อน้ำ และผ้าเบรก ด้านนักวิชาการเฝ้าระวังโรคแจงเทคโนโลยีไทยด้อย แนะส่งแพทย์ศึกษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากแร่ใยหินในต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ก่อนนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย
 

หน้า