สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติกดปุ่มสรรหา ๑๓ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเป็น “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ทั้ง ๑๓ เขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร มุ่งให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพ คาดได้ครบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก่อนเริ่มเดินหน้าเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเต็มรูปแบบเดือนมีนาคมปีหน้า
 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ชู ๔ ประเด็นกระทบคุณภาพชีวิต

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ ยก ๔ ประเด็นกระทบคุณภาพชีวิตและสุขภาวะสังคมโดยรวมของคนไทย ได้แก่ น้ำ ที่อยู่อาศัย ยุงลาย และเด็กปฐมวัย เป็นระเบียบวาระในการประชุมปลายปีนี้ เน้นบูรณาการทำงานข้ามหน่วยงานเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงธรรมนูญระบบสุขภาพ เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

'เชื้อดื้อยา'ระบาดหนักทั่วโลก สธ.ตั้งเป้าลด50%ภายใน5ปี

     สธ.เร่งรัดรณรงค์ประชาชนเพิ่มความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ตั้งเป้าลดการเจ็บป่วยจาก'เชื้อดื้อยา' ร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ปรับตัวจนดื้อต่อยาต้านจุลชีพเกือบทุกชนิด หากไม่เร่งแก้ไข โลกจะเข้าสู่ยุค Post-antibiotic era คือ กลับสู่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักกทม.

     ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก กทม.พบผู้ป่วยพุ่ง 8,000 ราย พร้อมกำชับศูนย์ สธ.เฝ้าระวัง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลุ่มเสี่ยง นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ตรวจพบผู้ป่วยไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 8,382 ราย ซึ่งสาเหตุที่โรคดังกล่าวระบาดหนักเนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน แต่ กทม.ได้กำชับให้ศูนย์...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

นิสิตติดไวรัสซิกา1รายมก.กำแพงแสนรับจริงเร่งพ่นยากำจัดยุงลาย

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า มีนิสิตของมหาวิทยาลัย 1 ราย ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพ่นยาฆ่ายุงลายและลูกน้ำในบริเวณ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน ไปแล้ว และจะทำต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด สำหรับนิสิตที่เป็นไข้ซิกานั้น...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.ปราบยุงลายสนองพระราชดำรัส ร.9

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าขอความร่วมมือทุกคน สนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า "โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มากอยากให้ปราบปรามอย่างจริงจังอันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง" พระราชทาน ณ วังไกลวังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2542 เพราะการปราบยุงลายจะสำเร็จได้เมื่อท...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เปิดพื้นที่เสนอวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการฯ ดีเดย์ ๒๐ กันยายนนี้

   กว่าจะพัฒนาเป็น “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ ปลายปีนี้ คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะทำงานแต่ละประเด็น ต้องใช้เวลาศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ สังเคราะห์ข้อมูล กลั่นกรองความถูกต้อง ระดมสมอง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระเบียบวาระเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
 
   ล่าสุดมี การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ระหว่างประธาน-เลขานุการคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นและคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 

เวิร์คชอป ขับเคลื่อนความพร้อม ๒ ประเด็น น้ำดื่มปลอดภัย-ที่อยู่อาศัยมีสุขภาวะ

   เวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคมนี้ ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการกำหนด ร่าง ระเบียบวาระสำคัญ อย่างน้อย ๒ ประเด็น ที่ถือว่า...น่าสนใจและใกล้ตัวคนไทยจริงๆ นั่นคือประเด็น “การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน เมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน” และ “น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน”
 

วางเกณฑ์คัดเลือก ๘ พื้นที่ต้นแบบ สร้างโมเดลเกษตร-อาหารปลอดภัย

   คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเกษตรและอาหาร ที่มี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการ ที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร
 

หน้า