ไทยรัฐ

พินัยกรรมชีวิตจุดเปลี่ยนคนข้างหลัง

     เมื่อไม่นานมานี้...ญาติทางคุณยายที่ต่างจังหวัด อายุ 80 กว่า หกล้มในห้องน้ำ หยุดหายใจไป 10 กว่านาที ปั๊มหัวใจ...ตอนนี้ไม่รู้ตัว ต้องย้ายจากโรงพยาบาลรัฐไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน เสียค่าใช้จ่ายวันละเกือบ 2 หมื่นบาท ...เป็นประเด็นสำคัญ ที่ควรรู้ในเรื่อง “การทำพินัยกรรมชีวิต” หรือ “Living Will” ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ บอกว่า เรื่องนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธุรกิจ หรือเรื่องการทำพินั...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จี้ปรับคุณภาพอาหารกลางวันใน ร.ร.

     นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ในฐานะที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐได้เพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจาก 13 บาท เป็น 20 บาทต่อหัวนั้น จากการศึกษาพบว่าเงิน 20 บาท สามารถจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ แต่หลังจากเพิ่มงบฯค่าอาหารกลางวันแล้ว กรมอนามัย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หมอเด็กโวย สธ.ทบทวนใหม่ร่าง ก.ม.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

     ...ให้แม่เลี้ยงลูกในแง่มุมอื่น จะเป็นประโยชน์มากกว่า เช่น มีกฎหมายกำหนดให้บริษัท ห้างร้านต่างๆ จัดหามุมหรือห้องปั๊มนม แทนที่ ทุกวันนี้ไปปั๊มนมกันในห้องน้ำ เป็นต้น ส่วน พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวเสริมด้วยว่า แม่เป็นจิกซอว์สำคัญในการเลี้ยงดูลูก การ ที่แม่ให้นมลูกนอกจากลูกจะได้สารอาหารที่ดีแล้ว ยังได้สัมผัสทั้งทางกายและจิตใจ ที่ส่งผลถึงการเรียนรู้ แต่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ดึงชุมชนร่วมตั้งสมัชชาศึกษาจังหวัด

จากการประชุมระดมความคิดเห็น"การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา"ดร.กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดตั้งสมัชชาการศึกษา ควรเกิดจากฐานรากและมาจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่หน้าที่เฉพาะกระทรวงศึกษาเพียงอย่างเดียวเครือข่ายต้องทำหน้าที่ชี้นำทิศทางการศึกษาของจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดย สกศ.ตั้งเป้าให้เกิดสมัชชาการศึกษาภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ด้านนพ.อำพล ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ชี้ป่วยซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตาย

...โลกประมาณ 1.53 ล้านคน โดยเฉพาะเพศชายจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่า สำหรับในไทยจากการเก็บข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายพบว่า ลักษณะการฆ่าตัวตายที่พบมากสุดคือ การแขวนคอการดื่มสารเคมีทางการเกษตร และจากการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมทำหนังสือพบว่าแพทย์ทั่วไปรู้จักโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชน้อย โดยโรคซึมเศร้ามีอาการหลายแบบ เช่น เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ใจ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หนุนร่างพ.ร.บ.ยา...ฉบับแก้ไข

...ใจความว่า ตามที่สภาเภสัชกรรมและองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ได้มีการคัดค้านการเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ซึ่งเป็นร่างที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา (ฉบับกระทรวงสาธารณสุข) ด้วยการแก้ไขจากร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น สภาเภสัชกรรมเห็นว่าหาก สธ. จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่ง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ผู้ผลิตยาวอนรัฐร่นเวลาขอ "อย."

     ...เภสัชภัณฑ์เปิดเผยหลังการหารือกับนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ว่าได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตยาและเวชภัณฑ์ (เมดิคัลฮับ) แห่งเอเชียในอนาคต สำหรับแนวทางระยะสัน สมาคมฯ เห็นว่ารัฐบาลควรปรับปรุงกฎเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ๆให้สามารถขออนุญาตต่างๆและการส่งออกให้ง่ายโดยในปัจจุบันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ซึ่งควรจะลด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สงครามเชื้อดื้อยาจุดประกาย "หมูเสรี"

     เซอร์อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ผู้ค้นพบยาต้านแบคทีเรีย เพนนิซิลิน เคยเตือนไว้ตั้งแต่รับรางวัลโนเบลเมื่อ 70 ปีก่อนถึงพิษภัยของ...“เชื้อแบคทีเรียดื้อยา” ภัยคุกคามต่อสุขภาพ ชีวิตมนุษย์! ปัจจุบันปัญหาเชื้อดื้อยาไปไกลกว่าที่เฟลมมิ่งคาดการณ์ไว้มาก ไกลจนถึงระดับว่ามนุษย์กำลังจะพ่ายแพ้ในสงครามกับเชื้อแบคทีเรีย จุดวิกฤติของเรื่องนี้อยู่ที่การลุกลามของปัญหาที่ไม่ได้จำกัดวงเฉพาะในรั้วโรงพยาบาลหรือการรักษา...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

มุมข้าราชการ: กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

     เรื่องราวของวงการสาธารณสุขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนนั้นถูกออกแบบให้มีองค์กรโน้นองค์กรนี้อย่างสลับซับซ้อน จนบางทีคนที่ไม่สังเกตสังกาให้ดีอาจจะคิดว่าเป็นองค์กรเดียวกันหรือทำหน้าที่อย่างเดียวกันซึ่งที่จริงไม่ใช่เลย ตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ว่ากำลังดังในองค์กรที่เรียกว่า สสส. หรือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บางส่วนโดนคำสั่ง หัวหน้า คสช. ให้พ้น...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.แจงวัดควรรู้กฏหมายติดป้ายเขตปลอดบุหรี่

     ...ความไม่เหมาะสมและกระทำเกิดกว่าเหตุของนักวิชาการสาธารณสุข จ.มุกดาหาร ที่ตระเวนถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ ใน จ.น่าน แล้วทำหนังสือแจ้งความให้ดำเนินคดีกับวัด ในข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายเขตปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พ.ศ.2553 ล่าสุด พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สธ.กล่าวว่า สธ.รณรงค์เรื่องวัดปลอดบุหรี่ตลอดซึ่งในต่างจังหวัด...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า