ไทยรัฐ

บี้ผู้นำประเทศดันใช้ยาสมเหตุผลเป็นวาระชาติ

     ...ผิดหรือใช้ไม่สมเหตุผลอาจจะเกิดโทษได้ นอกจากนี้ ศิริราชมุ่งหวังถึงการใช้ยาของผู้คนในประเทศให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษ ซึ่งไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการเป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันเรื่องนี้ที่ได้มีการประกาศให้โรงพยาบาลสังกัด สธ.เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ รพ.ศิริราช ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพราะการใช้ยาที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แนะสร้างวินัยให้เยาวชน-รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

     ...ความเหมาะสมของการใช้เวลาและสถานที่ สิ่งสำคัญคือระเบียบวินัย แต่ไม่ควรห้ามเล่นด้วยกฎเหล็กทันที เพราะเด็กจะต่อต้านหรือโกหก น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า มติสมัชชาสุขภาพในเรื่องเด็กกับสื่อ ได้ผลักดันยุทธศาสตร์แห่งชาติเรื่องสื่อออนไลน์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้ทันกับสถานการณ์ และปกป้องคุ้มครองได้ในทิศทางเดียวกันอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ครบ 1 ปีใช้สิทธิตายดี ยังไม่ค่อยกล้าใช้สิทธิ

     ...ไม่เคยปรากฏว่ามีการเรียนการสอนถึงนิยามและความหมายของคำว่า “บริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากความเจ็บป่วย” ตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งระบุไว้ใจความว่า “บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

งดไลค์เลิกแชร์สุขภาพคนป่วย

     ข้อมูลจาก นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระบุว่า ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ทั่วเมืองไทย มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้รวมทั้งสิ้น 94 ล้านเครื่อง และเพิ่มจำนวนขึ้นอีกราว 2-3 ล้านเครื่องต่อไตรมาส สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ที่คนไทยนิยมใช้งานบนอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก ล่าสุดมียอดผู้ใช้งานทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านคน รองลง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชูดูแลแม่วัยรุ่นป้องกัน-สกัดพัฒนาการเด็กล่าช้า

     ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต ว่า กรมสุขภาพจิตมีความสำคัญ เพราะเรื่องการดูแลสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งหนึ่งเป้าหมาย คือ การดูแลเด็กไทยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กไทยที่มีพัฒนาการล่าช้า จำเป็นต้องได้รับการดูแลติดตามใกล้ชิดหรือเข้ารับการรักษาประมาณ 1% ของเด็กไทยใน 4 ช่วงวัยที่มีการตรวจสอบพัฒนาการ คือ 9...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

คลอดแผนขับเคลื่อนปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ด้าน

     ...ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561-2565 โดยได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 3 ด้านคือ 1.ด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ โดยจะปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวในสัดส่วนที่เหมาะสม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

"หมอวชิระ"ชงออก พ.ร.บ.ฯคุมการโฆษณานมผง

     ...84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติปี 2559 กรมอนามัยขอประกาศเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และขอเชิญชวนให้องค์กรหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาสูงสุด ก็จะทำให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จากผลสำรวจอัตราการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แฉข้อมูลสุขภาพในโซเชียลฯมั่ว 90%

     นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวระหว่างเปิดเวทีเสวนา "เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ" ว่า ไตรมาสสองของปี 2557 ไทยใผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เข้าอินเตอร์เน็ตได้ 94 ล้านเครื่อง โดยโซเชียลมีเดียที่คนนิยมใช้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ค 30 ล้านบาท ยูทูบ 26.5 ล้านบาท ทวิตเตอร์ 4.5 ล้านคนและอินสตาแกรม 1.7 ล้านคน ที่นิยมเพิ่มขึ้นคือ "ไลน์" ทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟน...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สช.ลุยสกัดใช้โซเชียลฯละเมิดสิทธิ์

     นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวระหว่างเปิดเวทีเสวนา “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” ว่า ไตรมาสสองของปี 2557 ไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เข้าอินเตอร์เน็ตได้ 94 ล้านเครื่อง โดยโซเชียลมีเดียที่คนนิยมใช้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก 30 ล้านคน ยูทูบ 26.5 ล้านคน ทวิตเตอร์ 4.5 ล้านคน และอินสตาแกรม 1.7 ล้านคน ที่นิยมเพิ่มขึ้นคือ “ไลน์” ทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนสาม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า