ข่าวสด

กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศลดวัยรุ่น'ท้องไม่พร้อม'

     การแก้ปัญหาเรื่อง "ท้องไม่พร้อม" ในวัยรุ่น เป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) หลังจากร่วมมือกับ 5 หน่วยงานหลัก ตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานระดับอินเตอร์ อย่างองค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จี้งดแชร์คลิปฆ่าตัวผ่านสื่อออนไลน์สธ.ห่วงเด็กวุฒิภาวะไม่พอ-เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

     กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อวันที่ 28 ต.ค. น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการฆ่าตัวตายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ที่มักปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งว่า การถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตายในลักษณะเช่นนี้ ไม่สามารถตัดต่อ หรือเซ็นเซอร์ได้ในขณะออกอากาศ และหากมีผู้ติดตามจำนวนมาก ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายเลียนแบบ (copycat suicide) ในผู้ที่มีสภาพจิตใจเปราะบางอยู่แล้วหรืออาจเคย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สบส.เผยขอทำอุ้มบุญแล้ว35คู่

     วันที่ 28 ก.ค. น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างสธ.กับพม. ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 จะเป็นการสร้างระบบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยวิธีดังกล่าวหรือเรียกว่าอุ้มบุญ ให้มีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยและความอบอุ่นในครอบครัว ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันติดตามเด็กที่เกิด...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แพทย์มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมรักษ์

     ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท เลขานุการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยถึงการจัดตั้ง "ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์" รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายภายในศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์จะอยู่ในรูปแบบกึ่งบ้านกึ่ง โรงพยาบาล เป็นศูนย์บำบัดที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านและโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการบรรเทาทุกข์ของญาติ ตลอดจนสร้างความ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.จัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา (สธ.)

     ...ทะเบียนยา ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ของ อย.ได้พิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละตัวที่มีข้อเรียกร้องแล้ว แต่ที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ดำเนินการนั้น เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำลังแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564 (Antimicrobial resistance: AMR) ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ได้เห็นชอบร่างดังกล่าว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า