กรุงเทพธุรกิจ

ผลักดัน'มิติทางสังคม'ปฏิรูปสุขภาพคนไทย

     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์และการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประชาสังคม เพื่อร่วมผลักดันให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพที่ดี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ในฐานะเลขาธิการ สช.คนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ 4 เดือน เปิดเผยถึงนโยบาย รวมถึง ความเปลี่ยนแปลงของภารกิจและ เป้าหมาย หลัง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ..

     พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 กรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยไม่ได้มีการ แจกร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ล่วงหน้าให้ผู้ที่ สนใจเข้าร่วมสัมมนา ได้มีเวลาศึกษาหรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่ได้แจกร่างพ.ร.บ.นี้ในที่ประชุม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แนะคิดรอบคอบก่อนร่วม'ทีพีพี'

     เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสนับสนุน การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. ร่วมจัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(TPP): ผลกระทบต่อ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สช.เดินหน้าแผนสุขภาพ 10 ปี

     สช.เร่งขับเคลื่อนวางระบบสุขภาพใน10ปีข้างหน้า กำหนดแนวทางรับมือโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้อายุ หลังครม.เห็นชอบร่างธรรมนูญสุขภาพ "พลเดช"ระบุเป็นพิมพ์เขียวระบบสุขภาพของประเทศ จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ....ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำเสนอ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่ว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ระบุ'สุขภาพออนไลน์'มั่ว90%'หมอ-คนไข้'เปิดศึกโซเชียล

     "หมอ"เจ้าของเพจดังระบุข้อมูลสุขภาพใน สื่อโซเชียลมั่วข้อมูลถึง 90%ขณะที่คนไทยละเมิดสิทธิผ่านโลกออนไลน์อื้อ พบ "หมอ-คนไข้" โพสต์ประจานกัน ทำความสัมพันธ์ย่ำแย่ ค้านรักษาโรคผ่านจอ เหตุไม่ได้เห็นอาการโดยตรง ในเวทีเสวนา "เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ" วานนี้ (3 ส.ค.) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่าไตรมาสสองของปี 2557 ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือท...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชุมชน-เครือข่ายผุดสมัชชาแม่น้ำเดินเครื่องวันนี้

     ...โดยจะมีการขยายไปแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำอื่นๆ ด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะมีการทำงานหลายด้าน ทั้งการผลักดันในเชิงนโยบาย ซึ่งมีการดำเนินการไปบ้างแล้วร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมไปถึงการสร้างคุณค่าลุ่มน้ำผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานด้านชุมชน "ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครคนที่สนใจมาร่วมงาน และสมัชชาฯ เองก็มีองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมากพอสมควร...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ผุด'สมัชชาเจ้าพระยา'ร่วมพัฒนาแลนด์มาร์ค2ฝั่งน้ำ

     ...บ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เดินหน้าตั้ง'สมัชชาเจ้าพระยา' นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Friends of River (FOR) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการยื่นให้มีการทำศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รวมทั้งยังได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้วย ขณะเดียวกันยังมีการเตรียมจัดตั้งสมัชชาเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

อคส.ลุยเคลียร์สต็อกเผาทิ้งมันเส้น3.4หมื่นตัน

     ...บ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เดินหน้าตั้ง'สมัชชาเจ้าพระยา' นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Friends of River (FOR) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการยื่นให้มีการทำศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รวมทั้งยังได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้วย ขณะเดียวกันยังมีการเตรียมจัดตั้งสมัชชาเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จี้รัฐทำเอชไอเอ-ฟังปชช.เพิ่ม ก่อนลุยพัฒนาริมเจ้าพระยา

     กลุ่มเพื่อนแม่น้ำ ร้องคณะกรรมการเอชไอเอ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ก่อนเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับฟังความเห็นชุมชนให้รอบด้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มเพื่อนแม่น้ำ (Friends of theRiver หรือ FOR)ได้เข้าพบและหารือคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และผู้แทนภาคีเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ เพื่อให้ข้อมูลและขอความร่วมมือในการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.เดินหน้า'หมอครอบครัว'ขยายโอกาสการรักษาปฐมภูมิ

...ตอน นักตั้งแต่ ปี 2485 ที่มีโรงพยาบาลรัฐในส่วนภูมิภาคเพียง 5 แห่ง และ "สุขศาลา" ซึ่งเป็น สถานบริการปฐมภูมิในระดับตำบลอยู่เพียง 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ กระทั่งเข้าสู่ปี 2544 ที่ประเทศไทยขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน และถึงปลายเดือนต.ค. มีการยกระดับบริการประกาศ"นโยบายทีมหมอครอบครัว" ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ ซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า