ข่าวตัด

แนะตรวจสุขภาพลดสิ้นเปลือง

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพ กล่าวว่า คณะกรรมการได้ศึกษาวิจัย โดยนำแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและไม่เกินจำเป็น ซึ่งมีการรวบรวมความรู้จากทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเกือบ 2 ปี จนได้แนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้นำมารับฟัง ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในเวทีสมัชชา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สังคมสยามรัฐ: ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นพ.อำพลจินดาวัฒนะ และ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ร่วมงาน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อวันก่อนอ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

นัดชุมนุมศาลากลางทั่วปท.รณรงค์ต้านร่างกม.จีเอ็มโอ

     ...และอเมริกากลางปนเปื้อนจีเอ็มโอ หรือในปี 2554 จีนตรวจพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอของข้าวที่ส่งออกจากจีนไปสวีเดน เยอรมนี นิวซีแลนด์ ทำให้จีนส่งออกลดลงมาก ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและหามาตรการเตรียมพร้อม อาทิ ติดฉลากจีเอ็มโอ น.ส.สารีกล่าวว่า เห็นด้วยกรณีฉลากจีเอ็มโอ เพราะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ทางแก้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เลขาอย.สั่งติดฉลาก'จีเอ็มโอ''ไบโอไทย'9ธ.ค.บุกทำเนียบ

     ไบโอไทยยัน 9 ธ.ค.ตบเท้าร้องนายกฯ ค้าน กม.จีเอ็มโอ รมว.สธ.เผยออกมาเพื่อปกป้องคนไทย เลขาธิการ อย.ยันคุมเข้มติดฉลาก ประเมินความปลอดภัยอาหารจากพืชและสัตว์จีเอ็มโอก่อนขึ้นทะเบียน หลังจากเกิดความขัดแย้งทางความคิด กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโลกโซเชียลขึ้น โดยเฉพาะกรณีข้อโต้แย้งของทางฝั่งนักวิทยาศาสตร์...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เลาะรอบเมือง: เสนอ สปสช.จัดซื้อยา จ.2 สามกองทุน

     ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม เสนอแนวทางบริหารจัดการยา โดยควรให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่จัดซื้อยาบัญชี จ.2 รวมทั้ง 3 กองทุนสุขภาพอ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สช.ระดมเครือข่ายผ่านกลไก'ประเมินผลกระทบ'

     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระดมเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน เรื่อง การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1 ได้มีการจัดประชุมคู่ขนาน หัวข้อ "การประชุมปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายหลังจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพของอาเซียนปี 2558" ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สธ.แจงวัดควรรู้กฏหมายติดป้ายเขตปลอดบุหรี่

     ...ความไม่เหมาะสมและกระทำเกิดกว่าเหตุของนักวิชาการสาธารณสุข จ.มุกดาหาร ที่ตระเวนถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ ใน จ.น่าน แล้วทำหนังสือแจ้งความให้ดำเนินคดีกับวัด ในข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายเขตปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พ.ศ.2553 ล่าสุด พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สธ.กล่าวว่า สธ.รณรงค์เรื่องวัดปลอดบุหรี่ตลอดซึ่งในต่างจังหวัด...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

ท้องถิ่นปริทรรศน์: โรงไฟฟ้าชีวมวล: ปัญหาที่ยังไม่แก้ไข

     สมพันธ์ เตชะอธิก การใช้เทคโนโลยีที่คิดว่าจะสะอาดไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน แต่เมื่อเกิดโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขึ้นจริงกลับส่งผลกระทบในทางเลวร้ายมากขึ้นๆ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ได้เขียนรายงานผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่ ไว้ว่าเมื่อย้อนเวลาไป เมื่อปี 2550 ที่โรงไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ได้เปิดเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงแรกในจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งของประเทศพร้อมๆ กับความ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หมอชนบทยืนค้านจีเอ็มโอ

     ...ยอมรับว่าบางข้อมูลอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด อย่างเรื่องหนู ยังมีความเห็นต่างในเรื่องจีเอ็มโอ แต่ก็ไม่ใช่ผิดทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยืนยันว่า ไม่เห็นด้วย และขอคัดค้าน เพราะแม้ข้อมูลในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพอาจจะยังไม่ชัดเจน เพราะต้องใช้เวลานานในการติดตาม แต่ที่ชัดเจนคือ เมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ (GMO ) ถูกนำเข้าบ้างบางส่วน อีกส่วนคือมีผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศได้นำมาทำการตลาดแบบผูกขาด ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

บรูไนฝันเป็น'เมดิคัลฮับ'สำหรับอาเซียน-โลก

     บรูไนมีบริการที่มีความก้าวหน้าในระดับโลก ในการ รักษาโรคทางประสาทร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมองขาดเลือด นโยบายของสุลต่านเจ้าผู้ครองนคร ทำให้บรูไน ระดมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประ เทศ และจัดตั้งศูนย์แพทย์พร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัยระดับโลก จนสามารถใช้ในการรักษาคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยทำให้ผู้บริหารศูนย์แพทย์เชื่อว่าบรูไนมีโอกาสยกระดับเป็นเมดิคัลฮับของภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า