ข่าว คสช.

กรรมการสุขภาพแห่งชาติย้ำ! ยืนยันยกเลิกใช้แร่ใยหิน เพื่อสุขภาพคนไทย

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยืนยันมติให้ยกเลิกแร่ใยหิน และให้ยกเลิกทันที อย่างช้าไม่เกิน ๒ ปี
 

คสช.เดินหน้าหนุนยุทธศาสตร์จัดการระบบอาหารหวั่นภัยคุกคามสุขภาพคนไทย

รองนายกฯไฟเขียวหนุนยุทธศาสตร์จัดการระบบอาหาร เพื่อเชื่อมความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ลดความกังวลของผู้บริโภค หลังพบสารเคมีตกค้างเพียบ แนะสร้างเครื่องมือตรวจคุณภาพผักผลไม้ในจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่นำร่อง สธ.เดินหน้าโครงการ Food Safety
 
   เมื่อเร็วนี้ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มี นายพงศ์เทพ เทพกาญนา รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่อง "การจัดการระบบอาหารของประเทศไทย" โดยให้ขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างจริงจัง
 

คสช. เสนอ ครม.ชูวาระแห่งชาติหนุนคนไทยเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 คสช.เสนอครม.เดินหน้า ส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมดันเป็นวาระแห่งชาติ และวาระท้องถิ่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เพิ่มเส้นทางและจุดจอดจักรยานในสถานที่ราชการทั่วประเทศ หนุนมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นพื้นที่ต้นแบบ
 

คสช.หนุนทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล วางโรดแมปขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

    รองนายกฯเดินหน้าเวิร์คชอปดึงทุกหน่วยงานร่วมมือวาง 'โรดแมป' ป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังพบชาวบ้านในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันจำนวนมาก เร่งจัดทำแผนพลังงานจังหวัด พร้อมทบทวนกฎหมายคุมเข้มการออกใบอนุญาต ปรับผังเมืองเว้นระยะห่างพื้นที่ก่อสร้างกับชุมชน เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. เร็วๆนี้
 

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซิวตำแหน่ง คสช.

    เทคะแนน “สมนึก ธนเดชากุล” นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานสร้างสุขภาพ ลั่นพร้อมบูรณาการงานกับทุกฝ่าย
 

คสช.เร่งสร้างความร่วมมือ ลดมลพิษโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นผลกระทบต่อสุขภาพ

    คสช.รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ ในการป้องกันปัญหาและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ชูนโยบาย เทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เตรียมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกระบวนการขับเคลื่อน
 

คสช.ระดมสมองหาประเด็นสุขภาพสำคัญสร้างวาระสุขภาพแห่งชาติ

    รองนายกรัฐมนตรีชวน คสช.ระดมสมองหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และหาแนวทางในการขับเคลื่อน เสนอ คสช.วางระบบสุขภาพผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษ แนะให้ความรู้และฉีดวัคซีนไข้หวัดฟรี พร้อมระวังภัยโรคเท้าช้าง วัณโรค ที่อาจข้ามพรมแดนมาจากเพื่อนบ้าน เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
 

ปลอดประสพ ย้ำ คสช. เน้นทำนโยบายสาธารณะสำคัญและต้องมีส่วนร่วม

    ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช. ) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คสช. คนใหม่ กล่าวในที่ประชุมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

นายกเมืองพัทยาซิวตำแหน่ง คสช.

 “นายอิทธิพล คุณปลื้ม ” นายกเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนที่มาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา หลังผู้ว่า กทม. ขอสละสิทธิ์ในการคัดเลือก ย้ำจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 

เทคะแนน นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

“ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ” นายก อบจ. ภูเก็ตได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยมติเอกฉันท์ 28 คะแนน พร้อมเป็นตัวแทน อบจ. ในการเสนอแนะนโยบายด้านสุขภาพ
 

หน้า