สช.

ถก 6 ข้อกังวล ‘CPTPP’ เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็น

   คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ หรือ National Commission on International Trade and Health Studies ( NCITHS) หารือ 6 ข้อกังวล “CPTPP” เตรียมจัดเวทีสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ฟังเสียงสะท้อนทุกภาคส่วน เน้นหนักความมั่นคงทางอาหาร-ระบบสุขภาพ เปิดเวทีสาธารณะออนไลน์ ‘เดือนละครั้ง’
 

เจาะร่าง ‘กฎหมาย’ กำกับเกม ควบคุมผลกระทบ ‘อีสปอร์ต’

   ในปัจจุบัน กิจกรรมการแข่งขันวิดีโอเกมออนไลน์ชิงรางวัล หรือที่รู้จักในชื่ออีสปอร์ต เป็นความท้าทายต่อสุขภาวะเด็ก เนื่องจากสามารถเข้าถึงเด็กได้โดยตรง และจากการส่งเสริมการขายทำให้เด็กๆ ใช้เวลาที่มากเกินความจำเป็นไปกับการเล่นเกม โดยไม่รู้เท่าทันว่า อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อตนเอง และตกอยู่ภายใต้การสื่อสารเพื่อการโฆษณาอย่างไร้การควบคุม และการจัดการแข่งขันที่ยังขาดข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องคุ้มครอง
 

‘โคกจาน’ พลังท้องถิ่นร่วมฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19

   การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน นางสาวอุไร โปร่งจิต ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสานพลังสร้างสุขภาวะ ออกอากาศทาง FM96.5 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นภาพการทำงานในพื้นที่อย่างชัดเจนขึ้นว่า
 

สช. จับมือภาคีเดินหน้าดันกฎหมายกำกับดูแลอีสปอร์ต คุ้มครองเด็กและเยาวชน

   มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมุ่งปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากโลกโซเซียลมีเดียอย่างไร้การควบคุม มีการแข่งขันเกมออนไลน์หรืออีสปอร์ตที่ขาดกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ส่งผลด้านลบต่อสุขภาวะ และเพิ่มปัญหาสังคม
 

ประชาสังคมสงขลาเชื่อมเทคโนโลยี-ธรรมนูญสุขภาพ สู้ภัยโควิด-19

   ภาคประชาสังคมสงขลาจับมือหน่วยงานรัฐสู้ภัยโควิด-19 ผ่านกระบวนการหลากหลาย ทั้งธรรมนูญสุขภาพ การแลกเปลี่ยนแนวคิด การสร้างฐานข้อมูลเพื่อดูแลประชาชนเปราะบางในพื้นที่ เชื่อจะเป็นโอกาสสำคัญในการปรับตัวเพื่อถักทอเครือข่ายและพัฒนาพื้นที่
 
   “องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่มานาน ทำให้มีต้นทุน มีฐานอยู่แล้ว นำมาใช้รับมือสถานการณ์โควิดได้ง่ายกว่าหน่วยงานจากภายนอก เพราะคนในพื้นที่เกาะเกี่ยวกันได้ง่ายกว่า”
 

บอร์ดใหญ่ สช. ให้ศึกษาสุขภาพเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ ตั้ง นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบให้ศึกษาเรื่องสุขภาพเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานและก้าวต่อไปของแผน ‘รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19’ ที่สช. กับหลายหน่วยงานร่วมกันผลักดัน เน้นฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วประเทศ และแต่งตั้ง นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ
 

12 องค์กรจับมือประสานแนวรบ ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชน สู้ภัยโควิด19

   ศูนย์ประสานปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯ สร้างฐานปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายทุกฝ่าย สร้างกลไกประสาน หนุนช่วย กำหนดทิศทาง รวมถึงขับเคลื่อนชุมชนสร้างธรรมนูญชุมชนร่วมสู้ภัยโควิด19 อย่างยั่งยืน
 

เปลี่ยนศูนย์กักตัวฯ เป็น “รพ.สนาม” ที่ด่านสะเดา ร่วมดูแลแรงงานต่างชาติ ต้านโควิด19

   ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เล่าการเปลี่ยนห้องขังเป็น ‘โรงพยาบาลสนาม’ ที่ศูนย์กักกันด่านสะเดา จ.สงขลา หลังมีแรงงานต่างชาติติดโควิด 42 คน เน้นทำความเข้าใจกับชุมชนให้มั่นใจว่าจะไม่ส่ง ผลกระทบ พร้อมยกตัวอย่างดีๆ ในพื้นที่เปลี่ยนจากรังเกียจเป็นร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด19
 
   เมื่อไม่นานมานี้ (25 เม.ย.2563) กรณีที่แรงงานต่างชาติถึง 42 คน ถูกกักตัวอยู่ที่ศูนย์กักตัวฯ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ติดโควิด19 เรื่องนี้ย่อมทำให้ประชาชนวิตกกังวลถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่มากก็น้อย
 

“ธรรมนูญสงฆ์” รวมพลังชุมชน พระ วัดทั่วไทย ต้านภัยโควิด19

   สช. ปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายร่วมกับพระสงฆ์ทั่วประเทศรับมือวิกฤตโควิด19ด้านพระสงฆ์ชูตัวอย่างกิจกรรมที่วัดมีบทบาทดูแลชุมชน
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย จัดเวที ‘รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติกู้ภัยโควิด19 “ธรรมนูญสงฆ์ รวมพลังบวร สู้วิกฤตโควิด19”ถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมาโดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ สัมโมทนียกถาเปิดการเสวนา
 

สช. จับมือภาคี ดันธรรมนูญสงฆ์ หนึ่งในต้นแบบสู้ภัยโควิด19

   สช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดเวที ‘รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติกู้ภัยโควิด19: ธรรมนูญสงฆ์ รวมพลังบวร สู้วิกฤตโควิด19’ สื่อสารกับพระสงฆ์และเครือข่ายทั่วประเทศ สานพลังพระสงฆ์-ชุมชน-ภาคประชาสังคม-ภาครัฐ ในวันที่ 28 เม.ย.นี้
 
   สถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด บทบาทของวัด พระสงฆ์ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องประสานกันเพื่อปกป้องดูแลทั้งพระสงฆ์และฆราวาส หลายวัดทำโรงทานขึ้นเพื่อคนยากจนตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้
 

หน้า