สิทธิด้านสุขภาพ

งดไลค์เลิกแชร์สุขภาพคนป่วย

     ข้อมูลจาก นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระบุว่า ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ทั่วเมืองไทย มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้รวมทั้งสิ้น 94 ล้านเครื่อง และเพิ่มจำนวนขึ้นอีกราว 2-3 ล้านเครื่องต่อไตรมาส สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ที่คนไทยนิยมใช้งานบนอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก ล่าสุดมียอดผู้ใช้งานทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านคน รองลง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กำราบ 'โพสต์-แชร์' ข้อมูลสุขภาพมั่ว จี้ต่อมสำนึก-งัดกฎหมายเล่นงานหนัก

     อภิวรรณ เสาเวียง ณัฐา มีเจริญ รายงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และอีกหลายหน่วยงานแต่กลับไม่มีหน่วยงานหลักในการดูแลคุ้มครองประชาชนได้อย่างแท้จริง เชื่อมั่นเลยว่ายุคสมัยนี้...ไม่มีใครที่จะปฏิเสธการมีสุขภาพที่ดีไปได้ คนเราทุกคนต่างมีสุขภาพพลานามัยที่ดีกันทั้งนั้น แต่สิ่งเหล่านั้นที่ต้องการหากไม่สร้างไม่ออกกำลังกายด้วยตัวเอง ก็ย่อมไม่มีทางเกิดขึ้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า