เกาะข่าว สช.

หารือทางออกเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นรัฐบาลด่วนตัดสินใจไม่สนใจผลกระทบต่อราคายาและสุขภาพคนไทย

  นักวิชาการติงรัฐบาลควรรอผลการศึกษาผลกระทบต่อการเข้าถึงยาจาก เอฟทีเอ ไทย-อียู ก่อนตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าใช้จ่ายด้านยาและการเข้าถึงยาของประชาชนไทยจะไม่ถูกกระทบและผูกขาดจากยามีสิทธิบัตรของบริษัทยาข้ามชาติ จากการผูกขาดข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาและการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรกับอียู
 

สช.เจาะประเด็น ถกแก้ปัญหาเด็กติดเกม พบปัญหาโรคสมาธิสั้นลามโรงเรียนในต่างจังหวัด

   เวที สช.เจาะประเด็น ถกแก้ปัญหาเด็กติดเกม พบปัญหาโรคสมาธิสั้นลามโรงเรียนในต่างจังหวัด แนะผู้ปกครองคุมเวลาเล่นไม่เกิน 3 ชั่วโมง พร้อมออกฎหมายจำกัดอายุ ขู่ใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ฟ้องบริษัทผู้ออกแบบ ขณะที่วธ.เร่งแก้กฎหมายล้าหลังพร้อมจัดเรทติ้ง
 

สช.เปิดเวทีถกปัญหาเด็กไทยติดไอที คุมอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิเด็ก

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายร่วมหาทางออกปัญหาเด็กติดเกมส์ทุกแง่มุม
 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเล็งไขลาน แก้ความเสี่ยงอุบัติเหตุ-ป้องกันโรคระบาด

   คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนน พบ 10 ปียังไม่คืบ แถมแนวโน้มสูงขึ้นหลังปริมาณรถออกสู่ตลาดจำนวนมาก ด้านโรคติดต่อใหม่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพคนไทยพบเกี่ยวโยงกับสัตว์ถึง 75%
 

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพวิตกแรงงานต่างด้าวพุ่ง แนะหาทางดึงบุคลากรเพื่อนบ้านเสริมทัพ

   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพเสนอภาครัฐ ปูทางแก้ปัญหาแพทย์ พยาบาล ล่าม และบุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอรับมือแรงงานต่างด้าวทะลุ 4 ล้านคน หนุนนำเข้าแก้ปัญหาชั่วคราว เฉพาะพื้นที่ พร้อมป้องกันปัญหาผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยชาวไทย
 

เสนอ กนศ.หาทางออกเอฟทีเอ หวั่นผูกขาดยากระเทือนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

คณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แนะกรมเจรจาการค้าฯ มองเอฟทีเออย่างรอบด้าน เตรียมเสนอทางออกให้ กนศ. พิจารณา หลังผลศึกษาพบการขยายสิทธิบัตรยานาน 10 ปี อาจกระทบค่าใช้จ่ายด้านยาและการเข้าถึงยาของประชาชนกว่า 2 แสนล้านบาท หนุนทำข้อตกลงชดเชยผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
 

เรียนรู้เอชไอเอ ผ่านกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือฯ

 
 เครือข่ายนักวิชาการเอชไอเอ (HIA Consortium)  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมเวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา (HIA Case Conference)
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน อ่าวไทย ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  จัดในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสานใจ 1  ขั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
 

คทง.รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ชื่นชมผลงานตรังที่นำสมัชชาสุขภาพมาใช้สร้างเมืองตรังเมืองแห่งความสุข

    เช้าวานนี้ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง คณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

ต่อยอดสมัชชาจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างสุขภาวะคนเมืองสุโขทัย

      ภาพข่าว—วันนี้ (17 ต.ค.2555) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ที่ 1 จากขวา) ร่วมปรึกษาหารือต่อยอดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด โดยมี นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ที่ 1 จาก ซ้าย) และนางพรรณสิริ กุลนาถสิริ นายก อบจ.สุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ วิชาการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการใช้สมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 รวมทั้งเพื่อสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับคนเมืองสุโขทัย
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

แรงงานข้ามชาติทะลักเข้าระบบสาธารณสุขไทย คกก.กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระดมสมองภาคี เร่งหาทางออก

    นักวิจัยระบบสุขภาพชี้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในระบบสุขภาพอันเนื่องจากการเข้ารับบริการของแรงงานข้ามชาติจะหมดไป เมื่อรัฐไทยยอมรับการมีอยู่จริงของแรงงานที่ผิดกฎหมายและวางนโยบายที่รองรับเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติจะรุนแรงขึ้น และการแพร่กระจายของโรคที่มาจากเพื่อนบ้านจะมากขึ้น
 

หน้า