เกาะข่าว สช.

เร่งเดินหน้าวางแผนผลิตแพทย์เฉพาะทาง ห่วงแผนเพิ่มพยาบาล ผลิตเพื่อใครไม่ชัดเจน

   บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพหนุนกระทรวงสาธารณสุข ตั้งกลไกร่วมกับหน่วยผลิตและใช้แพทย์เฉพาะทาง มอนิเตอร์ปัญหาใกล้ชิดและวางแผนผลิตระยะยาว ห่วงจำนวนแพทย์เฉพาะทางไม่พอให้บริการประชาชน แนะแผนผลิตพยาบาลเพิ่ม ๗,๐๐๐ ล้านบาท ต้องผลิตคนตรงสเปคงาน พร้อมรักษาพยาบาลไว้ในระบบรัฐให้ได้
 

ลงดาบโฆษณาอาหารและยาเกินจริง ขู่ปรับ ๕ แสนบาท - ยึดใบอนุญาต

    สช.ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุม โฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงเสนอเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ อย.เร่งแก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับและจำคุก ขณะที่ กสทช.นำร่องเอาผิดทีวีดาวเทียมแล้ว ด้านตำรวจขู่จับกุมผู้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง พบคดีพุ่งปีละ ๕๐๐ ราย
 

สช. เสนอ ครม. ยืนหลักการสังคมไทยต้องปลอดแร่ใยหิน สุขภาพแลกด้วยเงินไม่ได้

   เลขาธิการคสช.ย้ำสังคมไทยต้องไร้แร่ใยหินตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้แร่ใยหิน เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และตามข้อมูลทางวิชาการชี้ชัดว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง เสนอรัฐแบนนำเข้า ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาใยหินภายใน ๒ ปี พร้อมสร้างระบบเฝ้าระวัง วินิจฉัยและและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
 

คจ.สช.เดินเครื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ที่ยูเอ็นชง ๔ ประเด็นสำคัญสร้างสุขภาวะคนไทยในทุกมิติ

    คจ.สช.เคาะจัด "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖" ที่ศูนย์ประชุมยูเอ็นเดือนธ.ค.นี้ ภายใต้แนวคิดหลัก “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน” พร้อมผลักดัน ๔ ประเด็นเชิงนโยบาย สร้างสุขภาวะคนไทย ทั้งการโฆษณาสรรพคุณยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง ระบบการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมของคนไทย ระบบการจัดอาหารในโรงเรียนเพื่อสุขภาวะนักเรียนและการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน พร้อมตั้งทีมทำงาน ๑๐ ชุดเดินหน้าโดยเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 

แนะเอฟทีเอไทย-อียู ต้องโปร่งใส ย้ำต้องไม่รับเงื่อนไขผูกขาดข้อมูลและขยายเวลาสิทธิบัตร

    บอร์ดติดตามเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่กระทบต่อสุขภาพ แนะแนวทางเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูต้องโปร่งใส ให้ข้อมูลภาคประชาชนทุกขั้นตอน เชื่อลดแรงต้านสังคมได้ ย้ำผลศึกษาทีดีอาร์ไอชี้ไม่ควรรับข้อเสนออียูเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและขยายความคุ้มครองสิทธิบัตรยา
 

คจ.สช.เปิดพื้นที่รับข้อมูลทั่วประเทศเดินหน้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่6

   เวทีประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่คึกคัก เปิดพื้นที่สาธารณะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศแล้ว มุ่งสานพลังผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะระดับชาติ ก่อนการประชุมใหญ่ปลายปี 2556 ตั้งเป้าเน้นปัญหาคนระดับล่างไปสู่หน่วยงานภาครัฐ หลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่5 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จงดงาม
 

ครม.หนุนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวางมาตรการระยะยาว แก้หมอกควันป้องกันผลต่อสุขภาพ

    ครม.ไฟเขียวมติ "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ" หนุนมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันระยะยาว หวังป้องกันผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างกลไกมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่อำเภอ จังหวัด และคณะกรรมการระดับชาติ
 
   วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2556) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง "การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ" ตามมติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ตามที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ ประธาน คสช.เป็นผู้เสนอ
 

ทุกฝ่ายร่วมหนุนกระทรวงเกษตรฯแบนสารเคมีทางการเกษตรก่อมะเร็ง4ชนิด

   เวที สช.เจาะประเด็นระดมความเห็นทุกภาคส่วนเพื่อยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หลังพบสถานการณ์โรคร้ายกับผู้บริโภคและเกษตรกร ทั้งมะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ หวั่นลามไปถึงหญิงมีครรภ์และลูกในท้อง เร่งยกเลิกทันที 4 รายการ ได้แก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น เชื่อเป็นวัตถุอันตรายร้ายแรง พบหลายประเทศทั่วโลกหันหลังให้ แต่ประเทศไทยยังวางขายเกลื่อน
 

สช.เดินหน้า 6 ยุทธศาสตร์ เปิดทาง-วางระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วางระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต พร้อมเสนอ 6 ยุทธศาสตร์ เป็นวาระระดับชาติ
 
   เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อพิจารณาร่าง "แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.2556-2559” (National Strategic Plan on Health Promotion for Good Death 2013-2016) ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 100 คน เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
 

สุขภาพคนไทยทรุดเสี่ยงอาหารปนเปื้อน แนะรีดภาษีสกัดสารเคมีอันตราย

   คจ. สช.เปิดเวทีถกอนาคตความปลอดภัยทางอาหาร หวั่นบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นอันตราย หลังพบปริมาณนำเข้าสารเคมีเพื่อการเกษตรพุ่ง 2.2 หมื่นล้าน ขณะที่การเปิดประชาคมอาเซียน ยังเป็นช่องทางให้สินค้าปนเปื้อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพิ่มขึ้น แนะเพิ่มศักยภาพหน่วยตรวจสอบคุณภาพ พร้อมยกเครื่องมาตรฐานในประเทศ เลิกใช้สารเคมีร้ายแรง 4 ชนิด เก็บภาษีเยียวยาชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม
 

หน้า