เกาะข่าว สช.

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติตั้งเป้า ๑๐ ปี ขจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

    สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ ตั้งเป้าลดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภายใน ๑๐ ปี หลังพบคนไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถึง ๖ ล้านคนโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน หนุนขยายวงภาคีเครือข่ายทั้ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมสร้างกลไกการทำงาน และสร้างยุทธศาสตร์สกัดโรคร้ายตั้งแต่ต้นทาง
 

ห่วงความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง เสนอรัฐวางยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กไทย

  เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ เร่งรัฐบาลขันน็อตหน่วยงาน ผสานกลไกแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย หลังพบปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าทุกด้านและสถิติความรุนแรงในครอบครัวติดอันดับโลก เตรียมขอฉันทมติก่อนเสนอ ครม. เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและวางยุทธศาสตร์ระดับชาติ
 
   เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ การประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครังที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการพิจารณาระเบียบวาระ "การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง"โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ กว่า ๒๐๐ คน
 

เดินหน้าเน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ระเบียบวาระสำคัญสู่นโยบายสาธารณะ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่๗

นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค.๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ใน ๖ประเด็น ประกอบด้วย ๑.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง ๒.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ๓.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๔.การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ๕.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ๖.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชา

3 ประเภท 7 พื้นที่ - รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2557

 “รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปี 2557 นี้จึงนับเป็นปีที่ 3 ของโครงการดังกล่าว โดยมีแนวคิดและหลักการสำคัญเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ไม่ใช่การประกวดแข่งขัน อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายที่สนใจนำเครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” “สมัชชาสุขภาพ” และ “เอชไอเอ” ไปใช้เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 

แก้ปัญหาภัย 'โรงไฟฟ้าชีวมวล' หนุนกฎเหล็กลดความเสี่ยงกระทบสุขภาพ

 เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เดินหน้ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการดูแลสุขภาวะชุมชน หลังพบเอกชนเลี่ยงประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สธ. ตั้งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบ ขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางแนวควบคุมพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวด
 

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค.

สช.– มหิดล จับมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หวังสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทย

   วานนี้ (19 ธ.ค.2557) ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อันเป็นความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทยลงนามระหว่าง น.พ.อำพลจินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กับ รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี น.พ.วิพุธพูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 

ชื่นชมยินดี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ที่ได้รับการประกาศรับรอง จาก The International Society for Quality in Health Care (ISQua) ให้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ให้การต้อนรับ

เดินหน้าพัฒนาทางจักรยานทั่วประเทศ สร้างสุขภาวะนักปั่นระดับชุมชน

เวที "สช.เจาะประเด็น" หนุนรัฐบาลทำตามสัญญา เดินหน้าส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมติดตามความคืบหน้าในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เดือน ธ.ค.นี้ ขณะที่กรมอนามัยเผย สธ.เป็นต้นแบบโครงการ Bike for all สร้างเลนจักรยาน ๖ กม. รณรงค์บุคลากรทั่วประเทศ ด้านกรมทางหลวงชนบท แจงพัฒนาเส้นทางรองรับ ๒๖๕ กม. หวังเชื่อมวิถีชุมชนท้องถิ่น พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมพัฒนา นักปั่น แนะ กทม. ขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน-บีทีเอส เพิ่มที่จอดจักรยานห้างสรรพสินค้า
 

สช.ชูโมเดลปฏิรูปสุขภาพครั้งใหญ่ พลิกโฉมประเทศไทย ๑๐ ปีข้างหน้า

เลขาธิการคสช. เสนอปฏิรูประบบสุขภาพ ๕ แนวทาง วางพิมพ์เขียวแนวคิด Health in All Policies สู่ภาคปฏิบัติ ย้ำประชาชน ท้องถิ่นต้องร่วมกำหนดนโยบายสร้างความเข้มแข็ง รับมือมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ขณะที่ สวทน. เผย ๒๙ ปัจจัยมีอิทธิพลต่อสุขภาพคนไทยในอนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้โจทย์ที่ท้าทาย ด้านรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ชี้กระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไม่คืบหน้า

หน้า