เกาะข่าว สช.

ชาวแปดริ้ว นักวิชาการ ย้ำภาครัฐทบทวนข้อมูล-เหตุผลก่อนตัดสินใจเปลี่ยนชีวมวลเป็นถ่านหิน หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

    กรณีที่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัทพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 47.7 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เปิดดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2542 ยื่นเอกสาร ถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เช่น เหง้ามันและแกลบ เป็นถ่านหิน 100% ซึ่งการขอเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ฉบับใหม่เพื่อยื่นกับ สผ.

สช.เจาะประเด็น เผยฤทธิ์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างสังคมสุภาวะรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ไขกุญแจความสำเร็จในการริเริ่มสร้างระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ชี้คุณค่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากการสานพลังทุกภาคส่วน รุดหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ พร้อมประกาศความพร้อมสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
 

โค้งสุดท้ายประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔ “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” ๒๐๖ กลุ่มเครือข่าย ร่วมถก ๖ ร่างมติ

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเตรียมเปิดม่านประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ต้นกุมภาพันธ์นี้ คจ.สช. ชง ๖ วาระ “ขาขึ้น” เข้าสู่การพิจารณา “สุขใจ...ไม่คิดสั้น-น้ำมันทอดซ้ำ-การจัดการลุ่มน้ำ-ภัยพิบัติ-ความปลอดภัยแรงงาน-โฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เปิดลานสมัชชาสุขภาพระดมสมองและถอดบทเรียน “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” พร้อมเวทีวิชาการน่าสนใจมากมาย

   การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ -๔ กุมภาพันธ์นี้ ตามมติคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ที่มี รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นประธาน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ทุกฝ่ายนัดถกความก้าวหน้าแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก

     นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผอ.สำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 2-4 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติจะมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอให้มีฉลากโภชนาการส่วนประกอบของขนมเด็กบนซองขนม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมากจากมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2552 ได้มีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วน และมีมติให้มีการดึงทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ปัญหานี้ และมอบให้ สช.

คกก. กำลังคนด้านสุขภาพ เปิดโต๊ะคุย สพท. ร่วมชงข้อเสนอแก้ปัญหาแพทย์ใช้ทุน

   นพ. มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เปิดโต๊ะคุย สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์ศิษย์เก่า CPIRD ถกแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบท ชงขยายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คงเพิ่มค่าปรับ แต่ทบทวนระยะเวลาใช้ทุนให้รอบคอบ เร่งหามาตรการจูงใจให้อยู่ในชนบท และไม่ปิดโอกาสเรียนต่อ
 

เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลร่วมลงนามหนุนสิทธิไม่ยื้อตาย

     14 กันยายน 2554 ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล (ที่ 2จากซ้าย) ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ประธาน(ก่อตั้ง)เครือข่ายคณบดีและผู้บริหารสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย (ที่5 จากซ้าย) น.ส.พรรณทิพา แก้วมาตย์ ประธาน ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 1 จากซ้าย)และ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (กลาง) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการส่งเสริมส

อย. ส่งสัญญาณ ดึง กสทช. แบนสื่อทีวีเคเบิ้ล-วิทยุท้องถิ่น โฆษณายาลวงประชาชน

    นนทบุรี-ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ประจำปี 2554 ได้มีการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในหกร่างข้อเสนอฯ เป็นเรื่อง “การจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณทางยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม” ที่เสนอให้มีข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสั่งระงับและเพิ่มโทษในส่วนของการโฆษณา ที่ออกอากาศในสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุท้องถิ่น และเว็บไซต์ที่โฆษณายาและอาหาร

ชาวแปดริ้วเผยโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ ทำลายเกษตรอินทรีย์และแย่งน้ำคลองท่าลาด

   ฉะเชิงเทรา-เปิดข้อมูลการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) กรณีโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ จ.ฉะเชิงเทรา หวั่นผลกระทบจากมลพิษโรงไฟฟ้าบานปลาย สร้างความเสียหายต่อระบบเกษตรอินทรีย์และสวนมะม่วงคุณภาพส่งออกของชาวบ้าน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท และยังก่อให้เกิดกรณีพิพาทแย่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคระหว่างกลุ่มเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม หลังข้อมูล จ.ฉะเชิงเทรา ระบุชัดเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งขาดแคลนน้ำ ฟากนักวิชาการหวังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้ทุกฝ่ายหาข้อตกลงร่วมที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่ายได้
 

คืบหน้ายกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ กรมโรงงานฯ เล็งห้ามใช้ใน 5 ผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว

    ถกห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์คืบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมดำเนินการศึกษาเลิกใช้ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยาง ท่อน้ำ และผ้าเบรก ด้านนักวิชาการเฝ้าระวังโรคแจงเทคโนโลยีไทยด้อย แนะส่งแพทย์ศึกษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากแร่ใยหินในต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ก่อนนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย
 

สช.เปิดหลักฐาน ยันทั้งกฤษฎีกาและสช.ฟังทุกฝ่ายมาโดยตลอด แนะแพทยสภาให้ทำหน้าที่ของตัวเองที่ควรทำ หยุดป่วนล้มกฎกระทรวงมาตรา 12

    หมออำพลยันกระบวนการจัดทำกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการรับฟังข้อเสนอแนะจากแพทยสภา ข้องใจแพทยสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ที่กฤษฎีกาตรวจแก้ไขแล้วก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ แต่กลับสร้างความสับสนให้กับสังคมด้วยการนำเอาข้อกฏหมายมาตีความตามจินตนาการ และไม่ทำตามสิ่งที่เสนอไว้ในกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัย “วาระสุดท้ายของชีวิต” พร้อมระบุด้วยว่าหากมีการฟ้องร้องล้มกฎกระทรวงจริง สช.ยินดีชี้แจงต่อศาล แต่อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เน้นผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นสำคัญ
 

หน้า