เกาะข่าว สช.

สช.ชี้นโยบายพรรคการเมืองขาดมิติผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนา

    สช.จับมือนักวิชาการ วิเคราะห์นโยบายพรรคการเมือง ชี้ไม่มีพรรคใดวางนโยบายแก้ปัญหาระบบโครงสร้างสาธารณสุข ขาดการสร้างระบบป้องกันโรคที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมระบุนโยบายด้านอื่นไม่ได้คำนึงมิติผลกระทบสุขภาวะทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการฟันธงนโยบายพรรคเป็นโปรโมชั่นการตลาด
 

กว่า ๑๐๐ องค์กรด้านสุขภาพและสังคมร่วมกันจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ๓๑ พ.ค.นี้

    ในวาระอายุครบ ๑๐๐ ปี ของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๕ สมัย ๓ รัฐบาล ปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในฐานะแพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทยทั้งในด้านการแพทย์ การพัฒนาสุขภาพ และการสาธารณสุข รวมไปถึงผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการเมือง การศึกษาและการพัฒนาสังคม ดังนั้นบุคคล องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า ๑๐๐ องค์กร เตรียมจัดงานเชิดชู ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อให้คนรุ่นหลังสืบทอดแนวคิดแนวปฏิบัติที่ยึดมั่นในการทำงานเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาวะ
 

เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาเพื่อยื้อชีวิต

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พร้อมเดินสายทำความเข้าใจสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ระบุมีระบบรองรับการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน และการขอใช้สิทธิดังกล่าวไม่บังคับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อแพทย์และคนไข้
 

นักวิชาการชี้ไทยมีสารทดแทนไร่ใยหินแล้ว ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นมะเร็ง

    นักวิชาการชี้ไทยมีสารทดแทนไร่ใยหินแล้ว ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นมะเร็ง  ด้าน คสช.ชงมาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหินเลิกใช้ภายใน ปี 2555 จ่อคิวเข้าครม.พรุ่งนี้
 
   นักวิชาการย้ำชัดไทยมีสารทดแทนเแร่ใยหินใช้แล้ว แถมคุณสมบัติและราคาเทียบเท่ากันจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้ ขณะที่การรณรงค์เลิกใช้แร่ใยหินเริ่มเห็นผลในภาคธุรกิจและประชาชน เพราะต่างตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนการเลิกใช้ถาวรกระทรวงอุตสาหกรรมระบุทำได้จริง แต่ต้องอาศัยเวลาเหมือนเลิกใช้สาร CFC ในตู้เย็น
 
          
 

สช.เผยพบกลยุทธ์บริษัทนมผงรุกตลาดหญิงตั้งครรภ์

สช.เผยพบกลยุทธ์บริษัทนมผงรุกตลาดหญิงตั้งครรภ์ ทั้งโรงงาน เทศบาล ในรูปให้ความรู้แต่แฝงแจกของขวัญผลิตภัณฑ์นมตัวอย่าง เตรียมออกกฎหมายคุมปี 2555 ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 

หน้า