เกาะข่าว สช.

รวมพลังปฏิรูป สู้ 'กับดักความเหลื่อมล้ำ' ขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

   เร่งสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ดร.สุวิทย์ ปลุกคนไทยร่วมมือกันปฏิรูปวันนี้ ก่อนทุนนิยมจะขยายแผลความเหลื่อมล้ำ ขณะที่ ศ.สุริชัย ชวนสร้างสังคมที่มี สติปัญญาสาธารณะ ร่วมกัน พร้อมเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยระดับจุลภาค คือทางออกของประเทศ
 
   การประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาหัวข้อ "ลดความเหลื่อมล้ำทางออกที่ต้องไปให้ถึงของประชาธิปไตยไทย"
 

เสนอเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ แนะปรับโรงพยาบาลรัฐเป็นองค์การมหาชน ให้ประชาชนร่วมบริหาร

   เสนอปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ แนะแปลงโรงพยาบาลรัฐเป็นองค์การมหาชน แยกหน่วยออกนโยบายและกำกับดูแลออกจากหน่วยให้บริการ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ พร้อมมีกรรมการจากประชาชนร่วมบริหาร
 
   ในการประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส ๙ ปี ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาในหัวข้อ “สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ”
 

ชูสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ทรงคุณค่า

   เวทีประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. หนุนแนวทางสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จะส่งผลให้ภาคพลเมืองเข้มแข็ง นพ.โกมาตร ชี้ช่วยสร้างจิตสำนึกคนไทยให้อยู่ร่วมกันได้บนความขัดแย้ง ด้าน ดร.เอนก ยกย่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ทรงคุณค่า ขณะที่ นพ.พลเดช เชื่อจะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองรอบใหม่
 

ประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. รวมพลังปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย ผ่านการ 'ปฏิรูประบบสุขภาพ'

   เปิดม่านการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังปฏิรูประบบสุขภาพ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำนโยบายรัฐบาลชุดนี้เดินหน้า ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน มองแนวทางสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จะช่วยปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย และคืนความปรองดองให้สังคม หากทุกฝ่ายมาจับมือด้วยเป้าหมายเดียวกัน
 

ปฏิรูประบบสุขภาพ เปลี่ยนคุณภาพชีวิตคนไทย สช. จัดใหญ่ 'ประชุมวิชชาการ 9 ปี' มิ.ย.นี้

   นพ.มงคล เผยการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย หนุนภาคประชาชนตื่นตัวครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนและออกแบบนโยบายสาธารณะได้ตรงกับความต้องการ พร้อมจัดประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. วันที่ 10-12 มิ.ย.นี้ หวังแลกเปลี่ยนบทเรียน สร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง รับมือความเหลื่อมล้ำและภัยคุกคามอนาคต
 

สช. เตรียมเปิดม่านประชุมวิชชาการ ๙ ปี ปลุกพลังพลเมือง จากปฏิรูปสุขภาพ สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย

   สช. พร้อมจัดประชุมวิชชาการครั้งใหญ่ ในโอกาสครบ ๙ ปี "ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" วันที่ ๑๐-๑๒ มิ.ย.นี้ ที่ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ และ ศ.ธีรยุทธ บุญมี ร่วมปาฐกถาบนเวที เชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า ๑,๐๐๐ คน
 

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสียงเตือนจากวัยใส...สู่เข็มทิศสังคมไทย

 แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการมานับ ๑๐ ปี แต่สถานการณ์วัยรุ่น ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลับไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นัก โดยสถิติ คุณแม่วัยทีน ยังสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดในระดับนานาชาติ และเป็นเข็มทิศบ่งบอกถึงสถานการณ์สังคมในอนาคต
 

รวมพลังปฏิรูปใหญ่กลไก HIA ลดความเสี่ยงนโยบายทำลายสุขภาพคนไทย

นักวิชาการและภาคประชาสังคม หนุนยกระดับกลไก การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ให้คุ้มครองสุขภาวะมากขึ้น พร้อมยกระดับสู่การทำ HIA เชิงยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญทั้ง พลังงาน เหมืองแร่ และ FTA ตั้งความหวังร่างรัฐธรรมนูญใหม่เห็นความสำคัญ และให้อำนาจท้องถิ่นอนุมัติโครงการได้มากขึ้น สช.พร้อมหนุนเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วน
 

หน้า