ภาษาไทย English

เกาะข่าว สช.

   ที่ประชุม คมส. คัดเลือกมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ต้องขับเคลื่อนแบบ Quick Win มุ่งเห็นผลเร็ว อาทิ กรณีเด็กไทยกับไอที อาหารกลางวันในโรงเรียน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และน้ำดื่มปลอดภัย พร้อมเปิดตัว “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่” ปลายเดือนนี้
 

   สช. หนุนพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ บุกเบิกงานสร้างสุขภาวะทั่วประเทศ ศ.นพ.ประเวศ ชี้วัด 4 หมื่นแห่ง พระ 3 แสนรูป คือทุนทางสังคมยิ่งใหญ่ ควรเชื่อมโยงกับผู้นำชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ขณะที่พระต้นแบบ 5 ภูมิภาคสะท้อนความสำเร็จหลากหลายประเด็นสร้างสังคมสุขภาวะ
 

   ปัจจุบันเกิดวิวาทะเกี่ยวกับ “เครื่องช่วยหายใจ” เนื่องจากบางส่วนมองว่าเครื่องช่วยหายใจคือ สัญลักษณ์ของการรักษาชีวิตผู้ป่วย หากถอดเครื่องเมื่อไหร่ผู้ป่วยจะตาย ขณะที่บางส่วนก็มองว่าเครื่องช่วยหายใจคือ สัญลักษณ์ของการยื้อชีวิตที่ทำให้ผู้ป่วยตายไปอย่างทุกข์ทรมาน วิวาทะนี้เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะพลวัตรของสังคมไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุและมีผู้ป่วยที่เป็นโรครักษาไม่หายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 

   สช. ขยายวงภาคีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ประสานผู้นำ 5 ศาสนาใช้ ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ’ เป็นแม่แบบ พร้อมรับฟังความเห็นทั่วประเทศ ด้านกรมการศาสนาพร้อมหนุนเต็มที่และช่วยเป็นสื่อกลางส่งเสริมสุขภาพให้ศาสนิกชนในแต่ละศาสนา
 

   จับตาสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง หลังพบสถิติผู้ป่วยประเทศไทยรั้งอันดับ 5 ของโลก ระบุหากไม่มีนโยบายการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่อย่างจริงจัง จํานวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี
 

   สช. จัดเวทีรับฟังทุกภาคส่วน ร่วมแก้ปัญหา ‘อีสปอร์ต’ วางแผนพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะ รองผู้ว่า กกท. หวังสร้างอนาคตเด็กรุ่นใหม่ ควบคู่แก้ปัญหาติดเกม ด้านนักวิชาการห่วงกระทบสุขภาวะ แนะทบทวนมาตรการกำกับเนื้อหาให้เหมาะ คณบดีดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ชี้ทิศทางถูกแล้วแต่ต้องวางระบบให้ดีในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนฯ แนะผู้ใหญ่ฟังเสียงเด็กๆ อย่างรอบด้าน ทั้งฝ่ายหนุนและต้าน
 

   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ประกาศนำประเด็น “อีสปอร์ตกับสุขภาวะ” เข้าเป็นระเบียบวาระใหม่ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายปีนี้ หวังกระตุกสังคมรู้เท่าทัน ป้องกันเด็กเยาวชนจากพฤติกรรมนั่งเล่นเกมออนไลน์หลายชั่วโมงต่อวัน ย้ำฟังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชน
 

   NCITHS ห่วงปัญหาผูกขาดสิทธิบัตรยาของบริษัทยาต่างชาตินานถึง ๒๐ ปี และ Evergreening patent หลังผลศึกษาพบส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและผู้บริโภค ต้องซื้อยาในราคาแพง เตรียมเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร โดยเนื้อหาต้องไม่เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ และต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกับประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ
 

   ที่ประชุมคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ มีมติเห็นชอบคัดเลือก “หมอขาว” วัย ๘๑ ปี เป็นหมอไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ จากผลงานดูแลผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตลอด ๔๑ ปี สุดเจ๋ง! “ยาประสะน้ำนมหญิงหลังคลอด” ได้รับบรรจุเป็นตำหรับยาใช้ใน ๒ โรงพยาบาลแล้ว
 

   เครือข่ายนักวิชาการ ‘HIA Consortium’ จากทั่วทุกสารทิศร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแนวทางพัฒนา HIA ใน ๓ ประเด็น ‘หลักสูตรการเรียนการสอน-ชุดความรู้-การพัฒนาหน่วยงานและบุคคล’ หวังยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสู่ ‘เครื่องมือ’ ของประเทศ
 
   นักวิชาการและคณาจารย์กว่า ๕๐ ชีวิต จาก ๒๓ สถาบันที่มีการเรียนการสอนหรืออยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) พร้อมใจกันเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการทำงานเครือข่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง อย่างเนืองแน่น
 

หน้า