ก้าวสู่มิติใหม่...เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

     ...การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคนไทยนั้น หยุดไม่ได้นะครับเพราะยังมีคนที่รอคอยความหวัง ทั้งจากระดับนโยบายและท้องถิ่น อีกเยอะแยะมากมาย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: