ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วม กับสภาการพยาบาล สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กำหนดจัดการประชุม 2 nd Nation Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2016) Theme "Hospice-Palliative Care : New Paradigm to Integral Health Service" Hospice-Palliative Care : มิติใหม่เชื่อมสาธารณสุขไร้รอยต่อ ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: