สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แนวทางการตรวจสุขภาพฯ

สถานที่: 
อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วัน-เวลา: 
4 ธันวาคม 2015