พัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพฯ

สถานที่: 
ห้องกาสะลอง ภัทธารารีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หมวดหมู่เนื้อหา:

วัน-เวลา: 
8 ธันวาคม 2015 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2015