ประชุม คสช. ครั้งที่ 5/2558

สถานที่: 
โรงแรมมิราเคิล
วัน-เวลา: 
13 พฤศจิกายน 2015