ผู้บริโภค-ร้านค้า...ใส่ใจสินค้าที่มีสัญลักษณ์ 'อกแตก' รักสุขภาพ เลิกใช้สินค้าที่มี'แร่ใยหิน'

     ...กำหนดขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายสำหรับผู้ใช้และรับสัมผัส กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตราย จาก "โครโซไทล์" หรือ "แร่ใยหิน" ซึ่งก่อนหน้านี้ หลายฝ่ายได้ร่วมกันรณรงค์ผลักดันให้มีการเลิกใช้ โดยยึดเอามติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2554 และประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ "สารไครโซไทล์" ทุกชนิด มีอันตรายเป็นต้นเหตุของมะเร็ง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: