จดหมายเปิดผนึกรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 2