สิทธิบัตรทองสานต่อความสำเร็จ 'พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ'