ลุ้นเคาะ ‘ธีม’ จัดสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 12

   ความพร้อมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ที่จะเปิดฉากในช่วงปลายปีนี้มีมากขึ้นตามลำดับ โดยความคืบหน้าล่าสุดถูกส่งออกมาจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ.2561-2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา
 
   การประชุมวันดังกล่าว นับเป็นนัดที่ 2 ของ คจ.สช. หลังจากได้ข้อยุติเรื่องสถานที่และกรอบเวลาในการจัดงานไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
   สำหรับการประชุมนัดที่ 2 นี้ นพ.กิจจา เรืองไทย ประธาน คจ.สช. ได้ชักชวนคณะกรรมการร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดต่อประเด็นที่หลากหลาย โดยไฮไลท์สำคัญของการประชุมคือการพิจารณา “แนวทางการกำหนดประเด็นหลัก (Theme) ของการจัดงาน” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าสถานการณ์ที่สังคมไทยจำเป็นต้องตั้งรับและก้าวให้ทันคือ “ความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นจากทั้งเทคโนโลยี การสื่อสาร สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน และร่วมเสนอชื่อธีมที่น่าสนใจ อาทิ “บริบทเปลี่ยน สุขภาวะเปลี่ยน”, “บริบทเปลี่ยน ข้อเสนอในบทบาทใหม่ ในสุขภาวะที่เปลี่ยนไป”, “บริบทเปลี่ยน ความจริงและอำนาจ”, “สุขภาวะที่เปลี่ยนไป ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง”, “ความท้าทายของระบบสุขภาพ ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง”, “รุก รับ ปรับ เปลี่ยน เพื่อสุขภาวะ”, Healthy Working and Living for all รวมไปถึงการเสนอคำสำคัญเพื่อประกอบการพิจาณา อย่างคำว่า Innovation และ Disruptive
 
   อย่างไรก็ดี แม้ว่าที่ประชุมจะยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องธีมการจัดงาน แต่ก็พอเห็นทิศทางและความน่าจะเป็นที่กำลังเกิดขึ้น
 
   นอกจากการกำหนดประเด็นหลักแล้ว ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือถึง “การพัฒนาประเด็น” เพื่อเป็นประเด็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดย รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการได้หารือและมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพทบทวน มติ 3.1 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ยุทธศาสตร์การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินก็หมดอายุไปแล้ว
 
   “ขณะนี้ยุทธศาสตร์จบลงไปแล้ว แต่ปัญหาเรื่องแร่ใยหินยังดำรงอยู่ในสังคมไทย ทางคณะอนุกรรมการวิชาการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้มีการทบทวนมตินี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงให้สำเร็จ” รศ.จิราพร กล่าว และอัพเดทความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 ณ ขณะนี้ มีภาคีเครือข่ายเสนอประเด็นเพื่อจัดทำนโยบายใหม่มากถึง 58 ประเด็น จาก 54 องค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการ ประกอบกับรอความชัดเจนเรื่องธีมงานด้วย
 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นหนุนเสริมความสำคัญของประเด็น “แร่ใยหิน” และมีข้อสังเกตว่าต้องระวังไม่ให้กลายเป็นการนำเรื่องเก่ามาเล่าซ้ำ โดยการพิจารณาครั้งใหม่ควรต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งท้ายที่สุด ที่ประชุม คจ.สช. จะรอความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง และมีแนวโน้มที่จะประกาศเรื่องนี้เป็น 1 ในระเบียบวาระของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ได้ในการประชุมนัดต่อไป ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143