ประชุม คสช. ครั้งที่ 6/2561 ยุทธศาสตร์ฯเขตเมือง

รูปภาพ: