ภาษาไทย English

สช. ร่วมบริจาคโลหิต

   เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สช. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบครอบปีที่ 86 และเพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรในเรื่อง Civic mind & Communication (จิตบริการ สื่อสารสังคม) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

สช.บริจาคโลหิต
Tags: