สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: ไพล ยอดโอสถยุคพระนารายณ์ ใช้เยียวยาออเจ้า