ตามรอยละครดังแต่งไทย เที่ยว'วัดโพธิ์'อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย