นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผอ.ร.พ.มหาสารคาม จัดเมนูอาหารปลอดสารพิษให้ผู้ป่วย