กระทรวงสาธารณสุขชูเขตสุขภาพที่10 ตัวอย่างที่ดีการแก้ปัญหาวัณโรคในพื้นที่