สปสช.หนุนธรรมสุขภาพพระสงฆ์ ดึงกองทุนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน