ปาฐกถาพิเศษ โดย อมาตยา เซน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก