หนังสือ เรื่องเล่าเมื่อเราลุก สู่ชีวิตอิสระ เรื่องจากเครือข่าย...