ลบข้อมูลตัวตนผู้ป่วยออก กรณีถูกบอกไม่ยินยอม

รูปภาพ: