คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กขป. แบบที่ 2

หมวดหมู่เนื้อหา:

วิดีโอ (Health Station embed): 
* * *เขตสุขภาวะเพื่อประชาชน คลิปเสียงประชาสัมพันธ์ กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กขป. กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ* * *
คำบรรยายประกอบ: 
คุณเคยคิดไหมว่าซักวันหนึ่งคุณจะได้ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่คุณเอง โอกาสนั้นมาถึงแล้ว ขอเชิญผู้สนใจ ทั้งประชาสังคม เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒ และบุคลากรสุขภาพ เข้ารับการสรรหาเป็น "กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน " กลไกสร้างความร่วมมือ เพื่อจัดการระบบสุขภาพของพื้นที่ ตั้งแต่ 15 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ นี้ สอบถามข้อมูลโทร. 02-832 -9090 หรือ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th ร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน "