คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กขป แบบที่ 1

หมวดหมู่เนื้อหา:

วิดีโอ (Health Station embed): 
* * *เขตสุขภาวะเพื่อประชาชน คลิปเสียงประชาสัมพันธ์ กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กขป. กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ* * *
คำบรรยายประกอบ: 

คุณเคยคิดไหมว่าซักวันหนึ่งคุณจะได้ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่คุณเอง
โอกาสนั้นมาถึงแล้ว ขอเชิญผู้สนใจ ทั้งประชาสังคม เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒ และบุคลากรสุขภาพ
เข้ารับการสรรหาเป็น "กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน " กลไกสร้างความร่วมมือ เพื่อจัดการระบบสุขภาพของพื้นที่
ตั้งแต่ 15 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ นี้
สอบถามข้อมูลโทร. 02-832 -9090
หรือ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th
ร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
"กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน "