สธ.ชงปิด 700 เว็บโฆษณาเกินจริง

     นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เสนอให้สั่งปิดรายการ เว็บไซต์และดำเนินคดีแล้วกว่า 700 ราย โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินความจริง ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะช่วยประสานและบูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการอย่างเข้มงวดอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: