เปลี่ยนโลกออนไลน์

     น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวที "เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ" โดยมี รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อ.พิเศษคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ กก.สภาการพยาบาล น.พ.วิทวัส ศิริประชัย, น.พ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: