พัฒนาเมืองสุขภาพรับผู้สูงวัย'ทีเซลส์-รพ.อภัยภูเบศร'ร่วมดูแลแบบองค์รวม

     "ทีเซลส์" จับมือ "จังหวัดปราจีนบุรี-รพ.เจ้าพระยา อภัยภูเบศร" ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม รองรับผู้สูงวัยเพิ่ม องค์การอนามัยโลกเผยอีก 30 ปี จะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคน พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่ "พระตะบอง-เสียมราฐ" ปลายปี 59 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS: ทีเซลส์) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่า...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: