สิทธิการตายตามธรรมชาติ

มาตรา 12 ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาจากแนวคิดที่ว่า " ความตายเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของมนุษย์อย่างไม่มีใครจะปฏิเสธได้ " แต่ด้วยสภาพสังคมอันเร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้เรานึกถึงความตายในมิติเดียว คือ ความเจ็บป่วยทรมาน ความพลัดพราก ความตายจึงเป็นเรื่องน่ากลัว อัปมงคลที่ต้องเอาชนะให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงนำไปสู๋...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: