สธ.เร่งรัดผลิตกำลังคน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ว่า กำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ รัฐบาลรวมทั้ง รมว.สธ.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เร่งรัดให้ ดำเนินการ เพื่อให้มีความเพียงพอ กระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทกำลังคนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำบริการที่ดี...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: