ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์(E-learning)ความรู้เรื่อง Living will สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข : วิธีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ (Living will) ในผู้ป่วยและประชาชนและการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของผู้ป่วยและประชาชนฯ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ