แนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก